Årsmøte 14.03.2023

ÅRSMØTE I NROF-OSLO 14.3.2023 KL 17.00
I OSLO MILITÆRE SAMFUND

Dagsorden

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av ordstyrer referent.
  3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
  4. Årsberetning for 2022.
  5. Regnskap for 2022. Revisjonsberetning.
  6. Budsjett for 2023. Arbeidsplan for 2023
  7. Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøte utover det som er oppført på
dagsorden må være styret i hende senest 2.mars. Møte er kun for betalende
medlemmer

Se årsmøtedokumenter her

ÅRSFEST (OMS)

Det inviteres samtidig til en årsfest etter årsmøte kl 18.30 samme sted.
Vel Møtt
Styret