Terminliste 2022

Du finner terminlisten nedenfor (koronaforbehold og forbehold om tilgang til baner):

Terminliste 2022

Det vil ikke bli skyting med både rifle og pistol alle de nevnte gangene. Skytingene vil bli tilpasset hvilke baner som er tilgjengelige.  Skytingene der det er angitt banenummer er relativt sikre, men det vil erfaringsmessig bli noen endringer. Vi kommer tilbake med mer info etter hvert som detaljene blir avklart. Følg derfor nøye med her og på epost i forkant av de enkelte skytedagene. NROF Kongsberg har egnede rifler (kaliber 5,56) og pistoler (9mm) som kan lånes i forbindelse med skytingene.

Årsmøtet 22.02.2022 bestemte at styret skal kreve inn en egenandel for å dekke noe av kostnaden til den ammunisjonen den enkelte får utlevert under skytinger og som vi må kjøpe inn til foreningen hvert år. Dette betyr i praksis at alle deltagere på våre skytinger som benytter NROF Kongsbergs ammunisjon må betale en «startavgift» på 100 kroner pr gang.  (Avgiften kan settes noe høyere for større helgestevner etc.) «Startavgiften» skal betales til NROF Kongsberg med VIPPS (nr: 517497).  (Gjester må betale faktiske utgifter til ammunisjon som de mottar.)

Styret NROF Avd. Kongsberg