Terminliste 2021

Vi starter opp årets skyting tirsdag 4. mai.  Du finner terminlisten nedenfor (koronaforbehold):

Terminliste 2021

Det vil ikke bli skyting med både rifle og pistol alle de nevnte gangene. Skytingene vil bli tilpasset hvilke baner som er tilgjengelige.  Skytingene der det er angitt banenummer er relativt sikre, men det vil erfaringsmessig bli noen endringer. Vi kommer tilbake med mer info etter hvert som detaljene blir avklart. Følg derfor nøye med her og på epost i forkant av de enkelte skytedagene. NROF Kongsberg har egnede rifler (kaliber 5,56) og pistoler (9mm) som kan lånes i forbindelse med skytingene. Lånevåpen og tilhørende utstyr må renses med antibac mellom hver skytter.

Årsmøtet bestemte i 2018 at styret skal kreve inn en egenandel for å dekke opp omtrent halvparten av kostanden til den ammunisjonen vi må kjøpe inn til foreningen hvert år. Dette betyr i praksis at alle deltagere på våre skytinger må betale en «startavgift» på 50 kroner for alle skytinger i år. (Avgiften kan settes noe høyere for større helgestevner etc.) «Startavgiften» skal betales til NROF Kongsberg med VIPPS (nr: 517497).

********************

Alle må sette seg inn i og følge sikkerhetstiltakene nedenfor i forbindelse med oppstarten (samme som i 2020).

Sikkerhetstiltak (PDF)

 

Styret NROF Avd. Kongsberg