Terminliste 2020

Terminlisten skal godkjennes på årsmøtet og må avklares med Heistadmoen. Det kan også skje endringer som gjør at vi må avlyse eller flytte skytinger pga Forsvarets oppdukkende behov, så følg med på denne siden fortløpende. Det er stort sett planlagt skyting med både rifle og pistol alle ganger. Det kan bli endringer i dette også på kort varsel.

NROF Kongsberg har egnede rifler (kaliber 5,56) og pistoler (9mm) som kan lånes i forbindelse med skytingene. Årsmøtet bestemte i 2018 at styret skal kreve inn en egenandel for å dekke opp omtrent halvparten av kostanden til den ammunisjonen vi må kjøpe inn til foreningen hvert år. Dette betyr i praksis at alle deltagere på våre skytinger må betale en «startavgift» på 50 kroner for alle skytinger i år. (Avgiften kan settes noe høyere for større helgestevner etc.) «Startavgiften» skal betales til NROF Kongsberg med VIPPS (nr: 517497).

********************
Se vedlagte terminliste: https://www.nrof.no/wp-content/uploads/2020/01/Terminliste-NROF-Kongsberg-2020-rev200101.docx