Terminliste 2020

Terminlisten ble godkjent på årsmøtet men er tilpasset på Corona-pandemien. Aktivitetene til og med 3. oktober er avklart med Heistadmoen. Det kan likevel skje endringer på kort varsel pga Forsvarets oppdukkende behov, så følg med på denne siden fortløpende.

NROF Kongsberg har egnede rifler (kaliber 5,56) og pistoler (9mm) som kan lånes i forbindelse med skytingene. Lånevåpen og tilhørende utstyr må renses med antibac mellom hver skytter.

Her er terminlisten: Terminliste 2020

Årsmøtet bestemte i 2018 at styret skal kreve inn en egenandel for å dekke opp omtrent halvparten av kostanden til den ammunisjonen vi må kjøpe inn til foreningen hvert år. Dette betyr i praksis at alle deltagere på våre skytinger må betale en «startavgift» på 50 kroner for alle skytinger i år. (Avgiften kan settes noe høyere for større helgestevner etc.) «Startavgiften» skal betales til NROF Kongsberg med VIPPS (nr: 517497).

********************

Alle må sette seg inn i og følge sikkerhettiltakene nedenfor i forbindelse med oppstarten.