Marsjmerkeprøve 2022

NROF avd. Drammen har gleden av å invitere til Marsjmerkeprøve!

Prøven gjennomføres den 11. september (funksjonærer går 10.)

Påmelding til drammen@nrof.no innen fredag 26. august.

Avdelinger melder samlet påmelding via kontaktperson.

Påmeldingsavgift kr. 100,- pr. deltager til konto 6017 05 18767.

Merkes med «Marsjmerke 2022 <navn> <avdeling>»

Eller Vipps, kjøp og betal, NROF Drammen (#697947)

Fullstendig invitasjon:

Invitasjon Marsjmerkeprøve 2022