Nyhetsbrev juni

Månedens nyhetsbrev omhandler i stort Landsmøtet som fant sted 11. og 12. juni.

Blant annet ble nye medlemskriterier og vedtekter for forbundet vedtatt. Et nytt forbundsstyre ble valgt, og det ble holdt gode orienteringer om blant annet Forsvarskommisjonens arbeid og situasjonen i Ukraina.

Årets avdeling for 2021 ble NROF avd. Bergen – Gratulerer!

I tillegg ble det besluttet at NROF skal endre navn, noe forbundsstyret ser nærmere på før navneendringen kommuniseres og iverksettes.