Årsmøte 2022

Referat fra årsmøtet for årsmøteperioden 2021

 

Fredag 18.mars 2022 ble det avholdt årsmøte i NROF Helgeland`s  lokaler i Kvartal 48.

Tilsammen møtte hele 22 av våre medlemmer opp.

 

Etter åpning ved leder ble følgende punkter tatt opp og godkjent.:

  • Innkalling
  • Valg av referent og protokollunderskriver
  • Valg av møteleder
  • Gjennomgang av årsberetningen
  • Regnskap med revisjonsrapport
  • Budsjettforslag  for 2022
  • Ammunisjonsregnskap
  • Inmeldte saker (2)
  • Valg

 

 

 

Etter valget ble mangeårig leder Arne Kristiansen takket, og formannsklubba ble gitt til nyvalgt formann Ragnar Selnes.

Avtroppende leder ble også overrakt en gave som takk for sin mangeårige innsats som leder siden 2006.

 

Nytt styre ble bestående av:

Leder: Ragnar Selnes,   Tlf 415 20 801,   E.post:  rhselnes@gmail.com

Nestleder: Jøran Tønder

Sekretær: Hans Hovde

Kasserer: Fritz Griegel

1.Varamann: Dagfinn Gyth

2.Varamann: Arne Kristiansen

 

 

Andre funksjoner:

Delegat til landsmøtet 2022: Leder Ragnar Selnes

Revisor: Bernt Berntsen

Valgkomiteen: Johnny Fagerjord, Jørn Myrheim og Roy Reinholdtsen

 

 

 

 

SAJ