NROFs årlige militærmaktseminar blir digitalt i år

– Jeg er veldig fornøyd med at NROF har tatt utfordringen med å gå inn i den digitale verden for å få gjennomført årets militærmaktseminar. Det bekrefter at vi er en lærende organisasjon i takt med tiden, sier NROFs president Jørn Buø, som også mener at tematikken for de to kveldene seminaret gjennomføres er spennende og høyaktuelle utfordringer i den videre utviklingen av Forsvaret.

Forsvarssjefen har ved flere anledninger fokusert på at Forsvaret må få på plass en styrkestruktur, som er tilpasset de oppdrag Forsvaret er ment å løse. En viktig del av dette er å etablere en aktiv reserve som på en enkel og rask måte kan fylle inn i de avdelingene som trenger forsterkninger. Forutsetningen for dette er at vi har en aktiv reserve som er trent og øvd i sine avdelinger og funksjoner. NROF synes derfor det er riktig at vi på første kveld setter fokus på hvordan reservister kan bidra til å løse personellutfordringene, og samtidig bidra til økt operativ evne fremover.

Vi har vært så heldig å få med oss tre innledere som kan belyse problemstillingen fra ulike ståsted den 26. november.

– Jeg gleder meg til å moderere dette panelet og håper flest mulig melder seg på og deltar aktivt i debatten med spørsmål og synspunkter etter en kort innledning fra hver paneldeltaker.

For å belyse denne tematikken har NROF invitert følgende panelister:

  • Brigader Gunn Elisabeth Håbjørg, sjef Forsvarets personell- og vernepliktssenter. «Forsvarets reservistkonsept – må det nye utredninger til eller kan vi børste støv av gammel lærdom?»
  • Oberst Terje Bruøygard ser på temaet fra operativ myndighets side, og deler av sin lærdom fra USA hvor han var studieleder ved US Marine Corps Command and Staff college.
  • Major Jon Wicklund vil snakke om at en god reservistordning kan øke ståtiden for unge militære.

Årets milmakt-seminar vil bestå av følgende panel, fordelt på to kvelder med hver sin tematikk.

Øverst fra venstre: Wicklund, Bruøygard, Håbjørg
Nederst fra venstre: Tofvesson, Kampenes Heier

Er vi forberedt på dagens og fremtidens trusler?

I disse tider med diskusjon rundt samfunnssikkerhet, blant annet eksemplifisert gjennom diskusjonen rundt påvirkning av valg og inntrenging i datasystemer, er det betimelig å stille spørsmålet om vi er forberedt på dagens og fremtidens trusler. Er vi robuste nok mot en «motstander» som ønsker å utnytte samfunnsmessige sårbarheter ved å nøre opp under iboende konfliktlinjer?  Foregår det allerede operasjoner mot Norge, og er vi i så fall i stand til å håndtere disse?

Til å hjelpe oss med å belyse noen av disse spørsmålene har vi fått med oss tre spennende innledere som jeg gleder meg til å høre på den 7. desember. I tillegg har vi fått med oss en spennende moderator, Harald Høiback, som bør være kjent for de fleste gjennom sin deltakelse i forsvarsdebatten.

– Jeg håper flest mulig melder seg på og deltar aktivt i debatten med spørsmål og synspunkter etter at paneldeltakerne har holdt en kort innledning hver.

Tematikken belyses og debatteres av følgende panelister:

  • Generalmajor Inge Kampenes, sjef Cyberforsvaret -Har Norge tatt inn over seg at CYBER er et nytt domene?
  • Mikael Tofvesson, Enhetsleder ved Enheten för skydd mot informationspåverkan, hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Han vil snakke om påvirkningsoperasjoner i Sverige med et svensk perspektiv.
  • Oberstløytnant og professor Tormod Heier vil snakke om blant annet geopolitisk rivalisering og samfunnsmessig utvikling.

Seminaret er åpent for NROFs medlemmer, og interesserte bes sende en e-post til kommunikasjonsansvarlig NROF, Ole Kristian Haagenrud: ole.k.haagenrud@sekr-nrof.no innen fredag 20. november for å melde seg på.

Les mer om arrangementet på vår arrangementkalender.

 

NROFs president, Jørn Buø, ser frem til et spennende milmakt-seminar og håper at så mange som mulig benytter seg av tilbudet til å bidra med spørsmål og synspunkter til paneldeltakerne.