NROFs militærmaktseminar

NROFs årlige militærmaktseminar blir i år gjennomført digitalt som tidligere annonsert.

Av praktiske hensyn blir årets seminar fordelt på to kvelder med hvert sitt tema. Begge kvelder vil åpne med en innledning fra hver gjest, før det åpnes for debatt og spørsmål.

Hvordan kan reservister bidra til å løse personellutfordringene, og samtidig bidra til økt operativ evne fremover?

For å belyse denne tematikken har NROF invitert følgende panelister:

  • Brigader Gunn Elisabeth Håbjørg, sjef Forsvarets personell- og vernepliktssenter. «Forsvarets reservistkonsept – må det nye utredninger til eller kan vi børste støv av gammel lærdom?»
  • Oberst Terje Bruøygard ser på temaet fra operativ myndighets side, og deler av sin lærdom fra USA hvor han var studieleder ved US Marine Corps Command and Staff college.
  • Major Jon Wicklund vil snakke om at en god reservistordning kan øke ståtiden for unge militære.

Wicklund, Bruøygard og Håbjørg.

NROFs president Jørn Buø vil være moderator denne kvelden.

Tidspunkt: 26.11.2020 klokken 17:00 – 18:30

Sted: Zoom

Er vi forberedt på dagens og fremtidens trusler?

Tematikken belyses og debatteres av følgende panelister:

  • Generalmajor Inge Kampenes, sjef Cyberforsvaret -Har Norge tatt inn over seg at CYBER er et nytt domene?
  • Mikael Tofvesson, Enhetsleder ved Enheten för skydd mot informationspåverkan, hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Han vil snakke om påvirkningsoperasjoner i Sverige med et svensk perspektiv.
  • Oberstløytnant og professor Tormod Heier vil snakke om blant annet geopolitisk rivalisering og samfunnsmessig utvikling.

Tofvesson, Kampenes og Heier.

Moderator blir oberstløytnant Harald Høiback, nestkommanderende ved Forsvarets museer.

Tidspunkt: 7.12.2020 klokken 17:00 til 18:30.

Sted: Zoom

Påmelding

Seminaret er åpent for NROFs medlemmer, og interesserte bes sende en e-post til kommunikasjonsansvarlig NROF, Ole Kristian Haagenrud: ole.k.haagenrud@sekr-nrof.no innen fredag 20. november for å melde seg på.

Link til seminarene vil bli sendt til de påmeldte senest 48 timer før start, sammen med informasjon knyttet til den tekniske gjennomføringen.

Ønsker du å kun følge med på ett av temaene? Meld deg på, og logg på seminaret du ønsker.

Dersom du ønsker å være tidlig ute, så kan du laste ned programvaren Zoom her.

 

 

26. november - 7. desember

Zoom