Forsvarssjefen talte i Oslo Militære Samfund

Forsvarssjefen fokuserte på sikkerhetssituasjonen og status i vårt forsvar i sitt innlegg i Oslo Militære Samfunn i går. Han var tydelig på at erfaringene fra 2019 har vist at vi har for få enheter til å løse Forsvarets oppgaver innenfor gjeldende ambisjonsnivå, og at det mangler nødvendig utholdenhet i hele organisasjonen.

Forsvarssjefen under sin tale
Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen holder tale i Oslo Militære Samfund. Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret


-Bemanningsnivået er tilpasset en langt lavere fredstidsaktivitet enn det som kreves i dagens situasjon, og vi har ikke lenger fleksibilitet til å omprioritere menneskelige ressurser i organisasjonen. Dette innebærer at belastningen på våre ansatte blir urovekkende høyt, sa Admiral Haakon Bruun-Hanssen under sin tale.

Les forsvarssjefens tale i sin helhet her

Til tross for at alle ansatte gjør en formidabel innsats for å kunne løse oppgavene, er det behov for en betydelig oppbemanning i hele organisasjonen. Her mener NROF at en riktig og mer aktiv bruk av reservister kan være en del av løsningen.

Les NROF sitt innspill til kommende LTP

Forsvarssjefen har anbefalt å prioritere personelløkning tidlig i neste periode. Dette for å styrke utholdenheten i hele organisasjonen og utnytte dagens struktur maksimalt. NROF har sammen med Forsvarsdepartementet og Forsvaret jobbet over tid for å skape forståelse for reservisten og hvordan reservisten kan benyttes. Kommende LTP bør nå ha som mål å sette dette ut i praksis gjennom å omsette ulike utredninger og innspill til å bli en del av Forsvarets struktur. Reservisten har en verdifull militær og sivil kompetanse som bør kunne utgjøre en viktig ressurs for styrking av Forsvaret.