Winter military skills competition in Finland

«Jukajärven talvijotos»

Den finske nasjonale sportsforbund for reservister (RESUL) inviterer i samarbeid med Imatra Reserveoffiserklubb til en militær ferdighetskonkurranse i Imatra, helgen 8.-10. mars 2024.

Dette er en militær ferdighetskonkurranse for patruljer, bestående av 3-4 reservister. Patruljene skal blant annet prøves i skimarsj, skyting, førstehjelp og orientering.
Oppmøte er fredag kveld for informasjon og gjennomgang av administrative forhold. Konkurransen starter lørdag morgen og avsluttes søndag innen kl 1600.

Deltakerne tilbys overnatting i gymsal fredag-lørdag. Under konkurransen lørdag-søndag foregår overnatting ute i felt, i telt med ovn, som en del av konkurransen.

NROF dekker følgende utgifter for ett lag: startkontingent og reisestøtte på kr 1500,- per lagsmedlem.

Medlemmer som er interessert og klarer å stille lag, enten i egen avdeling eller på tvers av avdelinger kan ta kontakt med NROFs sekretariat innen mandag 12.februarpost@sekr-nrof.no.