Webinar styrearbeid

NROF gjennomførte tirsdag 19.januar et webinar om NROFs styrearbeid for interesserte medlemmer både i og utenfor avdelingenes styrer.

President Jørn Buø ønsket velkommen og innledet møtet, før generalsekretær Erik Gustavson og kontor- og medlemsansvarlig Harald Blikra presenterte det faglige innholdet. Deltakerne fikk presentert en del forhold som det er viktig å ha fokus på når man sitter i et frivillig styre. Blant annet ble rollen som styremedlem og ansvaret som det medfører i det daglige tatt opp, samt hvilke formelle krav som stilles når det kommer til økonomi og dokumentasjon.

 

Etter presentasjonen fra sekretariatet var det en åpen diskusjon, hvor det kom mange gode innspill fra avdelingenes representanter. Dette tar NROF med seg i det videre arbeidet for å gjøre det enda mer interessant og attraktivt å sitte i de lokale styrene.

Presentasjonen som ble holdt på webinaret er publisert i biblioteket på «Min side» i mappen «Dokumenter og informasjon», og er tilgjengelig for alle NROFs medlemmer.

Forbundet håper at de som ikke hadde anledning til å delta på webinaret finner presentasjonen interessant, og at flere medlemmer får et ønske om å bidra i sitt lokale styre.