Webinar NROFs Håndbok

Tirsdag 9. februar gjennomførte NROF et eget webinar om endringer i NROFs håndbok.

Deltakerne ble ønsket velkomne av President Jørn Buø. Han benyttet muligheten til å takke for at så mange slutter opp om webinarene som NROF holder. Dette er en god anledning for Forbundet å holde kontakt med avdelingene og medlemmene, nå som vi ikke kan møtes fysisk. Presidenten benyttet også anledningen til å gratulere samtlige med 125-års jubileet og håpet på å kunne se igjen alle så snart som mulig.

Deretter gikk generalsekretær Erik Gustavson igjennom de viktigste endringene som er gjort i Håndboka:
• Vedtekter
• Arbeidsprogram med strategi
• Justert medlemskap kriterier
• Adgang til aktiviteter
• Råd og utvalg
• Ny Coin i hedersregimet
• Økonomi
• Ny avtale med Forsvaret
• Fokus på rekruttering

Presentasjonen som ble holdt er gjort tilgjengelig i NROFs bibliotek. Presentasjonen inneholder også noe mer detaljer om hvert tema.

Det ble opplyst at den nye utgaven av Håndboka sendes ut fra sekretariatet i denne uka. Alle avdelinger får da tilsendt et eksemplar av både Håndboka og Skytereglementet.
Det stilte godt over 40 representanter fra avdelingene i webinaret.

Det var særlig samarbeidsavtalen med Forsvaret som vakte størst engasjement. Her er det fortsatt områder som ikke er endelig avklart, spesielt innen ammunisjonsforvaltning og tilgang på militære våpen. Sekretariatet fikk mange nyttige synspunkter innspill gjennom diskusjonsperioden. Dette tas med i det videre arbeidet opp mot Forsvaret.