-Viktig å stå sammen

Seks veteranorganisasjoner underskrev i dag, torsdag 4. april, et felles brev til Regjeringen.

-Det er viktig at veteranorganisasjonene står sammen, sier generalsekretær Jørgen Berggrav.

Hovedbudskapet i brevet er at veteranpolitikken fortsatt må være forankret på regjeringsnivå. Planperioden på Regjeringens handlingsplan for veteraner avsluttes nå i 2019. Veteranarbeidet er noe som aldri blir ferdig. Det er derfor av største viktighet at Regjeringen fortsetter dette arbeidet og ikke gir ansvaret ned på kommunalt- og fylkeskommunalt nivå.

Vi vet fremdeles for lite om veteraner på flere områder. De sivile forskningsmiljøene har knapt forsket på veteraner og det er behov for mer kompetanse og kunnskap om utfordringene veteraner kan få i etterkant av sin tjeneste.

Brevet er undertegnet av NROF, NVIO, SIOPS, Veteran møter Veteran, Hjemmesonen og Veteranalliansen. Du kan lese hele brevet her.

Fra venstre: Gisle Bruknapp (på vegne av Veteranalliansen), Thor Lysenstøen (NVIO), Jørgen Berggrav (NROF), Øystein Wemberg (SIOPS) og Caroline Aune (Hjemmesonen). Kenneth Lysell fra Veteran møter Veteran var ikke til stede. Foto: Marie Gjerde Rolandsen, SIOPS.