Vi møter grensjefene

NROF har i høst invitert Forsvarets grensjefer til en prat. Tanken er å informere om hva NROF er (og IKKE er), samt å utfordre den enkelte grensjef på hva slags rolle reservister kan spille i deres organisasjon. Videre har fokus vært på hvordan vi kan videreutvikle samarbeidet oss imellom.

Det har vært interessante møter med alle vi hittil har møtt – noen sjefer gjenstår. Videre utover høsten og vinteren vil vi nok se resultatet av noen av diskusjonene vi har hatt i disse møtene. Følg med!

Det var et hyggelig og konstruktivt møte NROF hadde med sjef HV mandag 20. oktober. Fra venstre Morten Wroldsen, Ståle Sandholt, Erik Gustavson, brigader Elisabeth Gifstad Michelsen og major Annike Ågedal. Foto: Camilla Briså