NROF avd. Sunnfjord og Ytre Sogn

Velkommen til NROF avd. Sunnfjord og Ytre Sogn

Vi tilbyr mulighet til å vedlikeholde og utvikle personlige skyteferdigheter, sosiale sammenkomster, foredrag med forsvars relatert innhold, og krigshistoriske turer. Vi arrangerer skytekurs, stevner og treninger på alle NROF nivåer (1-3), og benytter hovedsakelig skytebaner på Grovastøylen og Kråkenesmarka i Sunnfjord. Om du ikke har eget våpen, tilbyr vi utlån av våpen og salg av ammunisjon på skytebanen.

I 2023 vil vi delta på Bjørn West marsjen og arrangere krigshistorisktur til Valdres, og Måløraidsenteret.

Send oss en e-post om du ønsker å møte oss på banen, eller få mer informasjon om våre aktiviteter.

NROF avd. Sunnfjord og Ytre Sogn har følgende kontaktinformasjon:
E-post: sunnfjord@nrof.no

Medlem av avdelingen er normalt medlem av Norsk Reservistforbund som er bosatt i det distriktet avdelingen dekker, og som ikke har valgt å tilhøre en annen avdeling. Men alle som tilfredsstiller kravene til medlemskap i NROF, og ønsker å bli medlem i NROF avd. Sunnfjord og Ytre Sogn er velkommen som medlem uavhengig av hvor de er bosatt.