NROF avd. Sunnfjord og Ytre Sogn

Velkommen til NROF avd. Sunnfjord og Ytre Sogn

Vi tilbyr mulighet til å vedlikeholde og utvikle personlige skyteferdigheter, førstehjelpskurs, sosiale sammenkomster, foredrag med forsvars relatert innhold, og krigshistoriske turer. Vi arrangerer skytekurs, stevner og treninger på alle NROF nivåer (1-3), og benytter hovedsakelig skytebaner på Grovastøylen og Kråkenesmarka i Sunnfjord. Om du ikke har eget våpen, tilbyr vi utlån av våpen og salg av ammunisjon på skytebanen.

Årlig minnemarkering 8. mai

Avdelingen var sterkt delaktig i å få reist minnestøtta fra «den svarte fredagen» på Bringelandsåsen. Minnestøtta ble reist i 1985, og avduket på frigjøringsdagen 8. mai. Siden avdukingen har avdelingen deltatt på 8. mai markering ved minnestøtten hvert år.

I 2024 vil vi også delta på Bjørn West marsjen og krigshistorisk tur til Normandie. 

Send oss en e-post om du ønsker å møte oss på banen, eller få mer informasjon om våre aktiviteter.

NROF avd. Sunnfjord og Ytre Sogn har følgende kontaktinformasjon:
E-post: sunnfjord@nrof.no

Medlem av avdelingen er normalt medlem av Norsk Reservistforbund som er bosatt i det distriktet avdelingen dekker, og som ikke har valgt å tilhøre en annen avdeling. Men alle som tilfredsstiller kravene til medlemskap i NROF, og ønsker å bli medlem i NROF avd. Sunnfjord og Ytre Sogn er velkommen som medlem uavhengig av hvor de er bosatt.

Du finner oversikt over våre aktiviteter i Rubic her:

https://activity.rubic.no/organization/23622

Medlemskap krever norsk statsborgerskap, og at minst ett av følgende krav oppfylles:

  • Som regulære medlemmer kan norske statsborgere som tilfredsstiller ett av følgende krav opptas:
    a. Tjenestegjør eller har tjenestegjort i stilling som offiser, befal, spesialist eller vervet i Forsvarssektoren.
    b. Personell som er kvalifisert for å gjøre tjeneste som reservist i Forsvaret.
    c. Er under, eller har fullført, offisersutdannelse eller befalsutdannelse i Forsvaret.
  • Andre enkeltpersoner som har fylt 21 år kan opptas som støttemedlemmer.

Mer informasjon om NROF finner du her: NROF

Medlemskontingenten er kr. 550,- pr. år.
Til og med det året man fyller 24 år og fra og med det året man fyller 65 år, er kontingenten kr. 350,-.

Søk om medlemskap ved å trykke her: Søknad om medlemskap