NROF avd. Sunnfjord og Ytre Sogn

Velkommen til NROF avd. Sunnfjord og Ytre Sogn

Vi tilbyr mulighet til å vedlikeholde og utvikle personlige skyteferdigheter, sosiale sammenkomster og turer med faglig innhold. Vi arrangerer skytekurs og treninger på alle NROF nivåer (1-3), og benytter hovedsakelig skytebaner på Grovastøylen og Kråkenesmarka i Sunnfjord. I 2022 vil vi delta på Bjørn West marsjen og arrangere tur til observasjonspost Roska ved Frøysjøen og Måløraidsenteret.

NROF avd. Sunnfjord og Ytre Sogn har følgende kontaktinformasjon:
E-post: sunnfjord@nrof.no