Styret

Styret/kontaktinfo 2019

NROF avd Rogaland
Postboks 2111, Hillevåg
4095 Stavanger
E-post: rogaland(a)nrof.no

Leder: Lt. Gro Lundemo
Telefon: 936 50 868
E-post: grolun2(a)online.no

Nestleder: Kapt. Kjetil Selvik
Telefon: 992 12 427
E-post: Kjetil(a)metallproduksjon.no

Styremedlem: Kapt. Kristen Robertsen
Telefon: 994 30 240
E-post: kristen.robertsen(a)gmail.com

Styremedlem: Lt. Kristian Lund
Telefon: 907 29 655
E-post: 762×51(a)lyse.net

Styremedlem: Fenr. Geir Rønneberg
Telefon: 920 12 399
E-post: geir.ronneberg(a)lyse.net

Styremedlem: Lt. Thor Henning Rogstad
Telefon: 957 26 659
E-post: thorhrogstad(a)gmail.com

Styremedlem: Sjt. Tom Aareskjold
Telefon: 915 56 706
E-post: t-aaresk(a)online.no

Vara: Kapt. Kai Ove Sletvold
Telefon: 920 24 646
E-post: ka-os(a)online.no

Vara: Fenr. Erik Larsson Aas
Telefon: 980 88 663
E-post: erik.l.aas(a)gmail.com