Skyte- og sikkerhetskurs

Ifm. innføring av nytt medlemsregister vil rutine for registrering bli endret. Registreringer gjort før 2023 har vi kontroll på. Nye ønsker meldes inntil videre direkte til utdanningskoordinator.

Nye kurs er regelmessig under planlegging. For å kunne møte ønsker og behov ønsker NROF avd. Rogaland oversikt over medlemmenes ønsker for skytekurs. Alle som deltar regelmessig på skytinger bør ha formell kompetanse på nivå 2. Vi ber den enkelte om å legge inn sitt ønskede kursnivå på «min side» på nrof.no. Registrer ikke ønske om høyere nivå enn du er kvalifisert til. Eksempelvis for å kvalifisere til nivå 3 så må en være på nivå 2. For å kvalifisere til instruktørkurs / «nivå 4» må en være på nivå 3. Se skytereglementet for ytterligere kvalifikasjonskrav.

Innlogget på «min side» går du inn på «Medlemsinformasjon» (eller «Endre personprofil») og angir ønsket nivå i feltet «Søker nivå» under «Aktiv skytter». Sjekk samtidig om annen medlemsinformasjon er korrekt.

Innkalling og påfølgende informasjon vil gå på e-mail kun til de som har registrert ønske om skytekurs.

Kontaktperson: Tom Aareskjold, tom.aareskjold(a)gmail.com, mob. 915 56 706.