Skyte- og sikkerhetskurs

02.02.2024: Ny rutine for registrering av kursbehov innført. De som tidligere har meldt ønsker i gammelt medlemsregister, eller direkte til Tom, bes om å foreta ny registrering.

http://tiny.cc/skytekurs

Nye kurs er regelmessig under planlegging. For å kunne møte ønsker og behov ønsker NROF avd. Rogaland oversikt over medlemmenes ønsker for skytekurs. Alle som deltar regelmessig på skytinger bør ha formell kompetanse på nivå 2. Vi ber den enkelte om å legge inn sitt ønskede kursnivå i digitalt registreringsskjema: http://tiny.cc/skytekurs. Registrer ikke ønske om høyere nivå enn du er kvalifisert til. Eksempelvis for å kvalifisere til nivå 3 så må en være på nivå 2. For å kvalifisere til instruktørkurs / «nivå 4» må en være på nivå 3. Se skytereglementet for ytterligere kvalifikasjonskrav.

Om du har behov for å endre tidligere data, eller er i tvil om du har registrert ønske: legg inn på ny – vi benytter den siste.

Innkalling og påfølgende informasjon vil gå på e-mail kun til de som har registrert ønske om skytekurs.

Kontaktperson: Tom Aareskjold, tom.aareskjold(a)gmail.com, mob. 915 56 706.