Aktivitetsplan

Det blir stadig gjort endringer i aktivitetsplanen, så sjekk innom med jevne mellomrom for siste oppdaterte versjon!

Skyteansvarlig Koordinator Nivå3 Koordinator Rifle Koordinator Pistol Koordinator Utdanning
Lt. Kristian Lund
Telefon: 907 29 655
762×51(a)lyse.net
Fenr. Geir Rønneberg
Telefon: 920 12 399
geir.ronneberg(a)lyse.net
Lt. Thor Henning Rogstad
Telefon: 957 26 659
thorhrogstad(a)gmail.com
Kapt. Kjetil Selvik
Telefon: 992 12 427
kjetil(a)metallproduksjon.no
Kapt. Kai Ove Sletvold
Telefon: 920 24 646
E-post: ka-os(a)online.no

AKTIVITETSPLAN 2020

06.12.2020:
For Nivå 3 blir det kun pistol den 10.12. «Miljøammunisjon» er ikke tillatt!

21.11.2020:
Det blir skyting både torsdag 26. nov. og torsdag 10. des., fellesinformasjon følger:

 • Sted: Skytesenteret på Skurve (skurve.skytesenteret.no).
 • Oppmøte kl 18:00.
 • Koronatiltak, obligatoriske krav, se link: koronatiltak.
 • To parallelle, uavhengige, aktiviteter gjennomføres:
  • Nivå 3, konkurranse:
   • Vi bygger flere stage’er. Etter at konkurranseprogrammet er gjennomført, så er det anledning til å skyte flere gjennomføringer frem til kl 21:00.
   • Det vil med pistol bli skutt også mot stålmål. «Miljøammunisjon» tillates derfor ikke i pistol. Rifle kan benytte «miljøammunisjon».
   • Antall skudd pr. stage vil være moderat, men ta med rikelig med ammunisjon.
   • Området har flombelysning. Om nødvendig rigger vi noe værbeskyttelse.
  • Nivå 2, trening, 25 meters bane:
   • «Miljøammunisjon» er tilgjengelig, og kan benyttes.
   • Standplass og skiver har overbygg og belysning.
   • Den enkelte skyter sitt eget program på kommando fra Standplassleder.

Det deles ut totalt fem Stormester-titler:

 • Stormester Rifle 7.62
 • Stormester Rifle 5.56
 • Stormester Tjenestepistol*
 • Stormester Standard pistol*
 • Stormester Nivå 3

* Prøveordning 2019 med to pistolklasser – den enkelte kan delta i begge klasser.

Stormester blir kåret ut fra de beste 2/3 av tellende skytinger.
Hvis du f.eks. deltar på 6 av 6 tellende skytinger, er det dine 4 beste resultat som teller. Har du kun møtt på 4, er alle disse tellende.
For Nivå 3 er samtlige skytinger på lista tellende, både vår og høst.
For de andre 3 titlene er tellende skytinger merket konk.

NB!
Skytinger som er merket med grønn farge har begrenset antall plasser. Disse er for skyttere på nivå 3 (erfarne nivå 2 skyttere kan gis tillatelse til å delta). Her må medbringes egen AG3/P80. Husk vernebriller. Ta kontakt før skyting om du ønsker å bli med!

Pistolbanen og Felt A ligger i Svartemyr bak Vatneleiren. Møt opp i porten på Vatneleiren 10-15 min. før skyting starter. Hvis porten allerede står åpen kan du kjøre gjennom leiren. Pistolbanen ligger på venstre side rett etter hinderbanen. For å komme til Felt A kjører du videre og helt til endes i området.

Når det er skyting på BANE B og D så ligger disse oppe med geværbanene. Kjør forbi Vatneleiren og ta første vei opp til venstre. Link til kart HER.

Gjesdal sin skytebane ligger på Skurve. Link til kart HER.

Fotland Skytebane ligger på Tengs i Egersund. Kartlink HER.