Vedtekter på nynorsk og bokmål

NROFISO vedtekter bm

Vedtekter NROF Indre Sogn – nynorsk 2018