Styret

Styret for 2023:

Årsmøtet ble avholdt på HV-Huset 02.03.2023.

Leder
Christian Berning
1år
Nyvalgt
Nestleder
Odd Johan Bentsen
2år
Nyvalgt
Kasserer
Eivind Samset
2år
Nyvalgt
Sekretær
Even Nordeide
2år
Nyvalgt
Styremedlem
Bjørn Helge Småvollan
2år
Nyvalgt
Styremedlem
Odd Steffen Knutsen
2år
Nyvalgt
Styremedlem
Arve Andreassen
1år
Igjen
Vara
Gaute Haug
2år
Nyvalgt
Vara
Oskar Bentsen
1år
Igjen
Revisorer:
Revisor
Jostein Lygre
1år
Nyvalgt
Revisor
Ole Andreas Fagerland
1år
Nyvalgt
Kontrollkomite:
Leder
Pål Marius Thuestad
2år
Nyvalgt
Medlem
Sigurd Mølstre
1år
Igjen
Medlem
Ole Andreas Fagerland
1år
Igjen
Valgkomite:
Leder
Pål Marius Thuestad
1år
Nyvalgt
Medlem
Christian Berning
1år
Nyvalgt
Medlem
Odd Steffen Knutsen
1år
Nyvalgt