Styret

Styret for 2021:

Årsmøtet ble avholdt digitalt 29.04.2021.

Leder
Christian B. Pedersen
1år
Nyvalgt
Nestleder
Odd Johan Bentsen
2år
Nyvalgt
Kasserer
Eivind Samset
1år
Igjen
Sekretær
Lars Mikael Solberg
1år
Igjen
Styremedlem
Even Nordeide
2år
Nyvalgt
Styremedlem
Odd Steffen Knutsen
2år
Nyvalgt
Styremedlem
Bjørn Helge Småvollan
1år
Igjen
Vara
Gaute Haug
2år
Nyvalgt
Vara
Oskar Bentsen
1år
Igjen
Revisorer:
Revisor
Tore J. Mydland
1år
Nyvalgt
Revisor
Ole Andreas Fagerland
1år
Nyvalgt
Kontrollkomite:
Leder
Tor H. Brynjelsen
2år
Nyvalgt
Medlem
Sigurd Mølstre
1år
Igjen
Medlem
Ole Andreas Fagerland
1år
Igjen
Valgkomite:
Leder
Geir Birger Haug
1år
Nyvalgt
Medlem
Christian B. Pedersen
1år
Nyvalgt
Medlem
Pål Marius Thuestad
1år
Nyvalgt