Nytt medlemssystem for NROF

   For å komme direkte til aktiviteter i NROF avd. Bergen klikk på Rubic.

Avd. Bergen er glad for at det er kommet en ny medlemsløsning. For oss betyr det bedre informasjon og mer oppdatert informasjon ut til våre medlemmer. Enklere, mer moderne og mer fullstendig i forhold til å få informasjon, samt å kunne melde seg på og administrere aktiviteter. Foreløpig vil vi fortsette å bruke Vipps til betaling for egne aktiviteter. Om vi vil integrere dette i ny løsning får tiden vise. La gå at det er noen oppstartsproblemer. Det vil nok løse seg relativt raskt. Jeg oppfordrer alle lokalavdelinger til raskt å komme i gang, til det beste for egne medlemmer.

Oppsummert går vi en bedre informasjonsmessig og administrativ NROF fremtid i møte med ny løsning.