Krig i Europa

Atter en gang er det krig i Europa. Denne gang har Vesten reagert samlet og kraftig overfor Russlands aggresjon. Allikevel er ikke utfallet, hverken på kort eller lang sikt, gitt. Vi berømmer det ukrainske folk og deres lederskap for den besluttsomhet, mot og offervilje de viser. Nå er det opp til oss alle å støtte dem som best vi kan. Både med materiell, våpen, penger og moralsk. At dette også vil koste oss noe er jo åpenbart, men det er sannsynligvis et lite offer i forhold til hva Ukraina og dets folk må tåle.

Flere har spurt meg hva NROF kan gjøre. Foreløpig er det som enkeltpersoner å bidra via hjelpeorganisasjoner og annet. I tillegg er det å få lagt ytterligere press på våre myndigheter i forhold til et realistisk og slagferdig konsept for å dra nytte av oss reservister. Slik at det ikke bare blir hals over hode den gang noe alvorlig skulle skje i vårt eget land. Videre også å få lagt ytterligere press på politikerne slik at forsvarsbudsjettet økes betraktelig.

At Norge nå sender M72, stridvester og hjelmer m.m. er bra, selv om dette på kort sikt fører til mangelvare i våre egne «beredskapslagre». I oppseilingen til invasjonen av Ukraina var det bra at vi hadde god etterretning på Vestlig side. Det gjorde at flere land sendte våpen og annet materiell til Ukraina allerede i januar. Vi får være glade for at vi er medlem av NATO. Så håper jeg, og sikkert alle dere andre, at rettferdigheten til slutt vil seire.

Jarle Kandal / formann NROF avd. Bergen