Godt nytt år

2022 vil bli et aktivt år for avdeling Bergen. Skyting gjennomføres hver tirsdag. Årsmøtet blir onsdag 23. februar, se annonse i ProPatria.

For deltajer vedrørende aktiviteter m.m. klikk på kontaktinformasjon for NROF avdeling Bergen. Da kommer du til lokalavdelingen sine egne nettsider.