Årsmøte onsdag 23. februar 2022

NROF avd. Bergen gjennomfører årsmøtet i Kommandantboligen i Gravdal onsdag 23. februar kl. 1800. Møtet ble annonsert i siste ProPatria i 2021 og er informert om i e-post til medlemmene, samt pr. brev til medlemmer som ikke har e-post. Vel møtt!