Vellykket seniordag i Telemark

NROF Telemark startet høstsesongen den 1. oktober med å arrangere seniordag for sine medlemmer og tilreisende gjester

Tekst og foto: Svein Arne Jensen, NROF Helgeland

Ragnar Sør Olsen og Jørn Eik-Nilsen hadde skaffet dyktige foredragsholdere som tok oss med  tilbake i tid, og fortalte blant annet om sprengningen av Svartufs bru under 2. verdenskrig. Denne aksjonen var en del av “Operasjon betongblanding”, en koordinert aksjon på Østlandet.

Vi fikk også høre om kamphandlingene på Mofjellstulen, nær Skien, helt på tampen av 2. verdenskrig.

Det ble også tid til en rask ekskursjon ut til gamle Fossum Jernverk  hvor lokalhistoriker Nils Hoppestad fortalte om utviklingen der.

For mange av oss var nok det mest spennende å få se gamle våpen benyttet i området under siste krig.

Orienteringen om framtidens løsammunisjon fengte tilhørerne. Her fikk vi demonstrert og prøvd electronic blanks, en mulig framtidig løsammunisjon. Et meget spennende øvingssystem som vi nok får høre mer om senere.

Formann i NROF Telemark, Jørn Jønnevald, tester bruken av den elektroniske løsammunisjonen.

Ytterligere presentasjon og bilder kommer i Pro Patria nummer 5.