Vellykket 22LR Mesterskap

NROF avdeling Sunnhordland gjennomførte søndag 8. november NROF 22LR Mesterskap 2020 på Stord Pistolklubbs innendørs bane.

Arrangøren hadde forberedt seg godt og klarte å gjennomføre et vellykket mesterskap innenfor gjeldende smittevernregler. Stord Pistolklubbs innendørsbane, med sine 20 standplasser og ellers god plass gjorde dette mulig, og både funksjonærskyting og hovedarrangementet ble gjennomført i flere puljer. Dette er noe skytterne i NROF etter hvert er blitt godt vant med.

Til tross for korona-situasjonen deltok total 18 skyttere fra 7 ulike NROF avdelinger.

Vinneren av konkurransen, Jon Aasmund Zapffe Andersen fra NROF avd. Kongsberg,  ble i tillegg til ordinær premie også tildelt Norges Forsvarsforenings verneidrettsmedalje. Fullstendig resultatliste finner du i NROFs bibliotek.

Forbundet takker NROF avd. Sunnhordaland for at greide å gjennomføre arrangementet under rådende omstendigheter, og ikke minst stor takk til deltakerne som tok utfordringen og stilte opp.

Vi kommer tilbake med bredere omtale av arrangementet, inkludert synspunkt fra deltakerne, i neste nummer av Pro Patria