Vårseminar hos kolleger i Estland

Estlands reserveoffisersforbund inviterer til vårseminar i Tartu. Datoen er 20. til 21. april og foregår på den estiske forsvarshøyskolen Estonian National Defence College.

Målet med seminaret er å analysere hvordan land som Estland bruker militær taktikk samt analysere Russlands militære doktrine taktisk og operasjonelt.

Seminaret foregår på engelsk og foreleserne kommer primært fra det estiske forsvaret. Chatham House Rule gjelder under seminarets fagdel.

NROF ønsker å sende aktuell(e) medlem(mer) på seminaret og vi dekker reise, opphold og kursavgift etter NROFs reiseregulativ. Vi dekker dessverre ikke tapt arbeidsfortjeneste.

Har du en sivil-/militær bakgrunn som matcher temaet? Vi ønsker at du/dere representerer Norge/NROF og skriver reisebrev/tanker du gjør deg etter seminaret i Pro Patria når du kommer hjem og holder brief for NROFs forbundsstyre.

Send oss et kort skriv med hvorfor DU bør få reise til camilla.brisa@sekr-nrof.no innen 8. april.

Les hele invitasjonen fra Estland her.