Uten reservister går det ikke!

NROF gjennomførte sitt landsmøte helga 1.-2. juni. Der ble det vedtatt en resolusjon der man ber våre myndigheter om å legge forholdene til rette for at forsvarsstrukturen bemannes av en optimal blanding av stadig tjenestegjørende, fastlønnede reservister som regelmessig gjør tjeneste i strukturen, foruten en dedikert og aktiv reserve som kan settes inn når den sikkerhetsmessige situasjonen krever det.

Hele resolusjonen kan du lese her.