Uniformsbruk i NROF

Forsvarets ulike uniformer bæres av de aller fleste av oss med stolthet og ydmykhet. Stolthet fordi vi representerer landet vårt når vi har den på oss. Ydmykhet fordi vi representer noe mer enn oss selv og således har et stort ansvar man må være seg bevisst.

Nye bestemmelser

Illustrasjonsbilde. HV-soldater driver med skarp styrkebeskyttelse. Foto: Samuel Andersen, Forsvaret

Forsvaret innførte nye uniformsbestemmelser i sommer. Målet med dem er å sikre at uniformen, og personen som bærer uniformen, fremstår som representativ og korrekt. Disse bestemmelsene har kommet fordi Forsvaret de siste årene har sett uniformsbruk som ikke er i henhold til bestemmelsene. Det er viktig å huske på at bæring av uniform gir en offisiell status og medfører forpliktelser. Det innføres derfor nå en strammere holdning til bruk av uniform enn tidligere. Det er viktig å vite at dette gjelder alle som ønsker å bruke uniform, også NROF-medlemmer.

Uniform eller sivilt
NROFs medlemmer er flotte støttespillere for Forsvaret og særlig synlig er det når vi tar på oss uniformen i forbindelse med for eksempel 8. mai. Markeringer på frigjøringsdagen er en «passende anledning» til å bruke uniform. NROFs skytinger og noen idrettsaktiviteter må også anses som passende anledninger.
Men, husk at du som medlem må velge; enten brukes uniform eller så brukes sivilt tøy. Unngå å blande sivilt tøy med uniformselementer (og omvendt) – det er dette Forsvaret ikke ønsker å se.
Det er ikke gitt at alle de aktiviteter NROFs medlemmer er med på, er en «passende anledning». Et foredrag i regi av lokalavdelingen vil nok ikke hjemle bruk av uniform.

Vær bevisst på bruk av uniform
Det er viktig at det enkelte medlem og lokalavdelingen er seg uniformsbruken bevisst. For at NROF skal fortsette å ha Forsvarets tillit slik at vi kan drive aktivitetene sånn som vi ønsker, er det viktig at alle enkeltmedlemmer hjelper hverandre og at lokalavdelinger følger opp. Sekretariatet bidrar gjerne hvis det er behov. Sammen vil vi da jobbe sammen for å leve opp til Forsvarets intensjoner om bæring av uniform!

Gyldig uniformsreglement finner du på https://forsvaret.no/fakta/uniformer-medaljer-heraldikk/uniformer