Uniform på jobben-dagen

NROF oppfordrer sine medlemmer som er i Heimevernets styrkestruktur til å delta for å synliggjøre hva Heimevernet er, og hvilke personer som utgjør Heimevernet den 6. desember.

Dagen, som er frivillig å delta på, er for alle som tilhører Heimevernet og som har fått tillatelse fra sin sivile arbeidsplass til å bære uniformen på jobb. Dette er andre gang «uniform på jobben-dagen» arrangeres, og er i år med på å skape blest rundt Heimevernets 75-års jubileum.

Forsvaret/forsvarssektoren er avhengig av hele styrkestrukturen, ikke bare de som er stadig tjenestegjørende, for å kunne forsvare landet. Dette er det nødvendig å skape forståelse for i samfunnet og hos den enkelte arbeidsgiver. Samarbeidet mellom Forsvaret, den sivile arbeidsgiver og reservisten er i denne sammenheng viktig. Det må skapes en forståelse hos Forsvaret om at reservisten har behov for forutsigbarhet og trenger tid til å planlegge fravær fra både hjem og arbeid. Videre må det skapes forståelse i samfunnet for hvordan Forsvaret/forsvarssektoren er ment å virke i krise/krig og viktigheten av en godt trent/øvd reserve for å lykkes. Sivile arbeidsgivere må bevisstgjøres på hva det vil si å ha en reservist ansatt. Reservistene vil tidvis være inne til trening og øving, men de vil i retur ta med (ofte) ubenyttet og nyervervet kunnskap tilbake til bedriften.

I en kronikk i Forsvarets Forum sier sjef Heimevernet, generalmajor Elisabeth Gifstad Michelsen, at hun vil at soldatene i Heimevernet skal bære sin uniform med stolthet, og håper «uniform på jobben-dagen» vil vise arbeidsgivere, kollegaer, venner, familie, medstudenter og andre innbyggere i landet at HV er en del av den nasjonale beredskapen og på den måten få anerkjennelse for den innsatsen de gjør som HV-soldater.

Les mer om dagen på Forsvarets nettside.