Ukraina

Det russiske folkerettsstridige angrepet på Ukraina har naturlig nok fått mye oppmerksomhet i senere tid, og Forbundet har særlig merket seg den enorme forsvarsviljen som blir vist av det ukrainske forsvaret og befolkningen for øvrig.

NROF sitt formål har siden 1896 vært å støtte opp under Norges Forsvar og forankre forsvarsviljen her hjemme. Innsatsen som nå gjøres av Ukrainerne er med på å vise den uvurderlige betydningen av en sterk forsvarsvilje. På tilsvarende måte så vi i fjor hva mangelen på forsvarsvilje bidro til i Afghanistan med Talibans raske tilbakekomst til makten.

Et sentralt argument fra Forbundet har lenge vært at riktig bruk av reservister kan bidra til at man får et større Forsvar til en lavere kostnad enn tilsvarende struktur med stadig tjenestegjørende personell. Samtidig har reservister en unik mulighet til å formidle informasjon om Forsvaret og være en god ambassadør i sitt sivile liv. Dette er med på å spre forsvarsvilje og øke den øvrige befolkningens kompetanse om Forsvaret på en god måte, spesielt i en tid hvor andelen unge som gjennomgår førstegangstjenesten er som den er.

Et C-130J Hercules fly fra Luftforsvaret fylles opp med hjelmer og skuddsikre vester som skal fraktes til Ukraina. Foto: Asgeir Spange Brekke / Forsvaret
President Jørn Buø

– Situasjonen i Europa er svært spent, og vi ser at land øker sine forsvarsbudsjett. Dette påvirker også debatten her hjemme. Vi støtter naturligvis økte midler til nasjonens forsvar, men ber også om at man tar seg tid til å tenke nøye gjennom hvilke løsninger man eventuelt går for. Mer personell krever mer og riktig materiell, samtidig som personell må ha rett kompetanse. Derfor er det viktig å gjøre en god totalvurdering slik at man utnytter verneplikten for alle borgere, totalforsvaret og de økonomiske ressursene best mulig, sier NROFs president Jørn Buø.

I forbindelse med situasjonen i Ukraina er det flere som spør hva man kan gjøre for å bistå. NROF oppfordrer avdelingene og medlemmene til å støtte opp under eksisterende hjelpeorganisasjoner som har et godt apparat for å bistå i krisesituasjoner som den vi dessverre ser utfolde seg i Europa.