– Supert kurs

18 personer møtte opp da NROFs sanitetsutvalg arrangerte First Responder-Kurs i helgen.

– Jeg synes dette var et supert kurs gjennomført av meget profesjonelle instruktører med en variert bakgrunn, sier John Anders Ingebo. Han sier videre at sanitetskompetanse er viktig å ha, og at det var interessant å lære om sanitet i en militær ramme hvor også det taktiske elementet er vektlagt.

De siste ti årene har militær førstehjelp i stor grad vært basert på sivil akuttmedisin. Forenkling gir overlevelse i krig, og Forsvarets nye sanitetskonsept, Tactical Combat Casualty Care, TCCC tar forbehold om dette. TCCC er basert på analyse av dødsfall fra tidligere kriger, med fokus på hvilke dødsfall som kunne vært unngått med bedre behandling. TCCC er et enkelt sanitetsopplegg som tar hensyn til at man er i en krigssone, og fokuserer derfor primært på hva som tar liv i løpet av den første timen, massive blødninger og uåpne luftveier. Det har vært under utvikling i det amerikanske forsvaret siden 90-tallet, og First Responder er det grunnleggende nivået innenfor TCCC. Samtlige av Forsvarets soldater lærer nå dette i løpet av førstegangstjenesten.

Førstehjelp utføres mens resten av laget sikrer. Våpnene er attrap-våpen, altså ikke ekte våpen.

 

Dette kurset var det andre FR-kurset i NROF-regi, og inneholdt for første gang psykisk førstehjelp. Forsvaret reviderte TCCC-utdanningen i sommer, og inkluderte blant annet dette elementet.

I denne videoen laget av Forsvarets sanitet kan du lære mer om ReSTART, en drill for psykisk førstehjelp.

Helgens kurs ble arrangert på Akershus festning, og de 18 deltakerne ble grundig kurset i den umiddelbare førstehjelpen etter TCCC-drillen. TCCC handler i all hovedsak om å hjelpe seg selv og eventuelt makkeren og fortsette kampen så effektivt som mulig. Det å bekjempe fienden er i seg selv god førstehjelp, og deltakerne fikk øvet seg å sette en tourniquete på seg selv mens resten av laget bekjempet fienden.

Mer informasjon om TCCC kan du lese på Forsvarets sider

Utvidet tekst om kurset kommer i Pro Patria nr 5.