Statsbudsjettet: Styrker HV og reservistgodtgjøring

I dag ble forslaget til neste års statsbudsjett lagt frem.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier følgende i en pressemelding:

– Vi vil øke antallet soldater i Heimevernet med 500 – fra 37 000 til 37 500 i områdestrukturen. Dette er en forsiktig, men realistisk start på vår plan, og den er i tråd med militærfaglige råd. Vi vil også at en større del av områdestrukturen skal øve hvert år. Nå øver 70 prosent av styrken hvert år, men vi vil øke dette til 80 prosent hvert år. Disse to tiltakene er budsjettert til om lag 94 millioner kroner. Vi vil også styrke Heimevernet med 15 millioner kroner til kurs- og kompetansehevende tiltak, sier forsvarsministeren.

Bedrer forholdene for reservister

Det norske forsvaret består i dag av mange reservister, hvor de fleste er i Heimevernet. Regjeringen vil innføre en ny godtgjøringsmodell for reservister basert på inntektskompensasjon. Det innebærer blant annet at reservister kan få dekket tapt arbeidsinntekt som følge av gjennomføringen av tjenesten, med inntil seks ganger folketrygdens grunnbeløp. Det betyr at tjenestepliktig personell godtgjøres etter samme prinsipper uavhengig av hvilken beredskapsetat de representerer.

– Regjeringen ønsker å bedre forholdene for reservistene våre nettopp fordi plikten samfunnet pålegger ikke skal bli en urimelig belastning for den enkelte, men også fordi et velfungerende reservistkonsept fordrer motiverte tjenestepliktige, sier forsvarsministeren.

Økt budsjett

Regjeringen foreslår et forsvarsbudsjett på 75,8 milliarder kroner, en økning på 6,8 milliarder kroner sammenliknet med saldert budsjett 2022. Dette er en økning på om lag 9,8 prosent. Justert for kompensasjoner, tekniske endringer og inntektsøkninger øker regjeringen forsvarsbudsjettet med 7,8 prosent, om lag 4,5 milliarder kroner, sammenliknet med saldert budsjett 2022.

 

All informasjon og en oversikt over pressemeldinger om Forsvaret i forbindelse med budsjettforslaget kan du lese her

 

NROFs president Jørn Buø sier at det er bra at Forsvaret blir prioritert.

 

– Vi tror det er riktig prioritering å først få dagens struktur til å virke slik den er tenkt. Fokuset på treningen av reservister er en riktig vei å gå i dette arbeidet. Samtidig er vi utålmodige og venter i spenning på hva kommende langtidsplan og de to forsvarskommisjonene sier, når det kommer til bruk av reservister for å øke strukturen og robustifisere Forsvaret.

 

Buø understreker samtidig at han er glad for at statsråden trekker frem betydningen av motiverte reservister, noe som et velfungerende reservistkonsept er avhengig av.