Spørreundersøkelse 2023

Som en del av vårt kommende strategiarbeid ønsker Forbundsstyret og sekretariatet tilbakemelding fra medlemmene i NROF.

Gjennom en spørreundersøkelse håper vi derfor å kartlegge noen spørsmål rundt motivasjonen for å være medlem og hva som er interessant å satse videre på i forbundet.

Ambisjonen er at så mange som mulig av våre medlemmer fyller ut skjemaet, og på den måten bidrar til å forme NROF sin kommende strategi og med det medlemstilbudet.

Spørsmålene for hvert felt /avkrysningsmulighet står under sine respektive felt.

Spørreundersøkelsen er helt anonym, og NROF har ikke mulighet for å se hvem som har besvart.

 

Spørreundersøkelse 2023
Hva er din motivasjon for å være medlem av NROF?
Hvilke aktiviteter bør NROF gjøre mer, eller mindre av, for å bedre treffe eksisterende og potensielle medlemmer?
Hva tror du betyr mest for nåværende og potensielle medlemmer? (Flere valg er mulig)
I hvilken grad treffer sentrale / regionale NROF-aktiviteter deg og dine interesser?