Styremedlemmer 2024

NORSK RESERVISTFORBUND AVDELING NEDENES – 913 223 608

Epost: nedenes@nrof.no
Styret for driftsåret 2024 består av følgende medlemmer:
  • Leder: Morten Bogenes
  • Nestleder: Anders Haslestad
  • Kasserer: Ole M. Egeland
  • Sekretær: Rune Gjeruldsen
  • Styremedlem: Trond Hell Pettersen
  • Styremedlem: Magn-Bjørn Hornnes
  • Varamedlem: Jan Torbjørnsen
  • Varamedlem: Bjørn-Inge Engene