Innkalling årsmøte 2024 – NROF Nedenes

Innkalling årsmøte 2024 – NROF Nedenes

Til foreningens medlemmer

Det innkalles herved til årsmøte 2024 i NROF avdeling Nedenes.
Still gjerne i uniform; service/perm/felt II

Merk at man må ha betalt kontingent for 2024 for å ha stemmerett.

Årsmøtet avholdes onsdag 31. januar 2024 i Kuben Frivilligsentral, Nesgata 13, 4810 Eydehavn https://maps.app.goo.gl/Mmxg9ZRLnu6gyaDv5

Tidsplan

  • Årsmøte                                                         kl 1830 – 1930
  • Foredrag v/ass. fylkesberedskapssjef     kl 1940 –  2025

Tema foredrag: Etablering av felles situasjonsforståelse før, under og etter kriser – Statsforvalterens samordningsrolle.

  • Årsmøtemiddag (pizza)                             kl 2030 – 2200

Agenda for årsmøtet:

 1. Åpning m/opprop
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av ordstyrer
 4. Valg av referent
 5. Valg av 2 medlemmer til å underskrive årsmøteprotokoll
 6. Årsberetning for avdelingen
 7. Regnskap 2023
 8. Revisjonsberetning 2023
 9. Aktivitets-/handlingsplan 2024
 10. Budsjettforslag 2024
 11. Saker for årsmøtet
 12. Innkomne forslag
 13. Valg
 14. Avslutning

Saker for årsmøtet:

Saker som ønskes tatt opp til behandling under pkt. 12 bes sendt styret v/Morten Bogenes nedenes@nrof.no  snarest.

Dokumenter

Årsmøtedokumenter er tilgjengelig på vår nettside:
Årsmøtedokumenter NROF Nedenes 2024 – NROF

Les, skriv ut og ta med. Det blir ikke trykket opp papirkopier.

Årsmøtemiddag

Etter årsmøtet vil det bli servert pizza og brus/mineralvann. For å sikre at det er nok til alle er det nødvendig med bindende påmelding.

Påmelding

Påmelding skjer senest 24. januar til: Morten Bogenes, mobil nr. 91879106, mailadresse: nedenes@nrof.no

Vennligst anfør i påmeldingen om du skal ha middag eller ikke.

 

Arendal, den 03. januar 2024

På vegne av styret,
Morten Bogenes, Leder.