Velkommen til NROF avd. Kristiansand

Org.: NO. 913 417 550

Adresse til avdelingen:
Bygning 11Odderøya
4610 Kristiansand
E-post:Kristiansand@nrof.no

NROF avd Kristiansand har følgende kontaktperson:
Leder Ole Morten Meland
Brattvoll Platå 58
4658 Tveit
Tlf. 916 85 537

OVERSIKT OVER TILLITSVALGTE – 2019

Styret:
Leder:                                  Ole Morten Meland
Nestleder:                           Rolf-Wiggo Lystad
Sekretær:                            Einar Øslebye
Kasserer:                            Raymond Linde
Styremedlemmer:            Odd vonPorat Fiane og Joar Skansen
Varamedlemmer:             Thor Eickstedt og Tor Øystein Offengård

Skyteutvalg: Leder: Joar Skansen
Utvalgsmedl.: Eirik Bergheim, Hans Hermansen og Odd Geir Westermann

Idrettsutvalg: Leder: TBD
Utvalgsmedl.: TBD

Representasjon i KMS og KFSG:Ole Morten Meland, med vararep Odd vonPorat Fiane

Revisor:Thor Haddeland

Valgkomite: Tor O. Sangvik og Jan Ivar Vevle