Velkommen til NROF avd. Kristiansand

Org.: NO. 913 417 550

Adresse til avdelingen:
Bygning 11, Odderøya
4610 Kristiansand
E-post:Kristiansand@nrof.no

NROF avd Kristiansand har følgende kontaktperson:
Leder Odd von Porat Fiane
Kokleheia 6
4630 Kristiansand
Tlf. 913 53 467

OVERSIKT OVER TILLITSVALGTE – 2022

Styret:
Leder:                                  Odd von Porat Fiane
Nestleder:                           Jarle Hansen
Sekretær:                            Jan Ivar Vevle
Kasserer:                            Raymond Linde
Styremedlemmer:            Ole Martin Stene og Jostein Håland
Varamedlemmer:             Frode Sivertsen og Toralf Hystad

Skyteutvalg: Leder: Joar Skansen
Utvalgsmedl.: Eirik Bergheim, Hans Hermansen og Geir Westermann

Idrettsutvalg: Leder: Frode Sivertsen
Utvalgsmedl: Helge Kristensen, Ole Morten Meland og Jan Mæhre

Representasjon i KMS og KFSG: Ole Morten Meland og Odd von Porat Fiane

Revisor: Thor Haddeland

Valgkomite: Rolf Lystad og Ole Morten Meland