Velkommen til NROF avd. Kristiansand

Org.: NO. 913 417 550

Adresse til avdelingen:
Bygning 11, Odderøya
4610 Kristiansand
E-post:Kristiansand@nrof.no

NROF avd Kristiansand har følgende kontaktperson:
Leder Odd von Porat Fiane
Kokleheia 6
4630 Kristiansand
Tlf. 913 53 467

OVERSIKT OVER TILLITSVALGTE – 2023

Styret:
Leder:                                  Odd von Porat Fiane
Nestleder:                           Jarle Hansen
Sekretær:                            Geir Westermann
Kasserer:                            Kevin G. Tunheim
Styremedlemmer:            Camilla Eikaas og Frode Sivertsen
Varamedlemmer:             Jan Ivar Vevle og Toralf Hylstad

Skyteutvalg:                       Leder: Lars Gill
Utvalgsmedl.:                    Eirik Bergheim, Hans Hermansen, Joar Skansen og Geir Westermann

Idrettsutvalg:                    Leder: Frode Sivertsen
Utvalgsmedl:                     Helge Kristensen, Ole Morten Meland og Jan Mæhre

Representasjon i KMS og KFSG: Ole Morten Meland og Odd von Porat Fiane

Revisor:                              Thor Haddeland

Valgkomite:                       Ole Morten Meland og (xxxx)