Skyteaktiviteter hos NROF Kristiansand

NROF avdeling Kristiansand har stor skyteaktivitet.
Pr. nå er vi avhengige av dagslys da skytebanene vi disponerer ikke har kunstig belysning. Det betyr at vi bedriver vår skyteaktivitet i sommerhalvåret. Normalt starter vi skyting i månedsskiftet mars/april og holder på ut september.
Skyteutvalget og styret jobber p.t. med alternativer som også kan gi oss muligheter for skyting i vinterhalvåret.

Fullstendig oversikt over skyteaktiviteter finner du ved å logge deg inn på «Min side». Meld deg gjerne på skyteaktiviteten i forkant så skyteleder har større forutsigbarhet og mulighet til å planlegge skytingen.

Vi skyter vanligvis på tirsdager og torsdager, og disponerer to skytebaner:

  • Tirsdager på Kjevik kortholdsbane: annenhver uke henholdsvis vanlig pistolskyting og N3 skyting
  • Torsdager på Farvannet 200m: rifleskyting

Ta gjerne kontakt med skyteutvalget eller skyteledere dersom du har spørsmål eller kommentarer:

  • Leder skyteutvalg: Joar Skansen – 952 01 049 / js@f-p.no
  • Utvalgsmedlemmer.: Eirik Bergheim, Hans Hermansen og Geir Westermann
  • Skyteleder: Alf Stensli og Tor Sangvik