Skyteaktiviteter hos NROF Kristiansand

NROF avdeling Kristiansand har stor skyteaktivitet.
Pr. nå er vi avhengige av dagslys da skytebanene vi disponerer ikke har kunstig belysning.

Sommerhalvåret

Sesong «sommerhalvåret» starter normalt i månedsskiftet mars/april og holder på ut september.

Vi skyter vanligvis på tirsdager og torsdager, og disponerer to skytebaner:

  • Tirsdager på Kjevik kortholdsbane: annenhver uke henholdsvis vanlig pistolskyting og N3 skyting
  • Torsdager på Farvannet 200m: rifleskyting

Vinterhalvåret

Sesong «vinterhalvåret» dekker resten av året som ikke faller under «sommerhalvåret».

Da disponerer vi kortholdsbanen på Kjevik den første lørdagen i måneden.

 

Fullstendig oversikt over skyteaktiviteter finner du i vårt medlemssystem Rubic. Les mer om dette her: https://www.nrof.no/sorlandet/kristiansand/hvordan-finner-man-avdelingens-skyteaktiviteter-i-rubic

Meld deg gjerne på skyteaktiviteten i forkant så skyteleder har større forutsigbarhet og mulighet til å planlegge skytingen.

Ammunisjonssalg

Avdelingen har kjøpt inn 9mm og 223Rem (5.56) ammunisjon for salg til medlemmene. Vi subsidierer med henholdsvis 1,5kr og 2,0kr per skudd.

Pris:

  • 50 stk 9mm: 90 kr
  • 20 stk 223Rem: 60 kr
  • 40 stk 223Rem: 120 kr
  • 60 stk 223Rem: 180 kr

NB! Maks antall skudd som kan kjøpes pr trening er 50 stk 9mm eller 60 stk 223Rem

Dette betales via vår Vipps 129248 (velg “9mm ammunisjon” eller “5.56mm ammunisjon” der). Vi tar ikke imot kontant betaling.

Man kan kun kjøpe ammunisjon til bruk for dagens trening. Dette tilbudet er ikke tenkt for at folk skal fylle opp ekornlageret hjemme 🙂

Vi selger ikke på kreditt og medlemmene må sørge for å Vippse enten på selve arrangementet eller i forkant og fremvise kvittering.

PS! Tilbudet gjelder kun for medlemmer som har betalt årets kontingent.

Skyteutvalg og skyteledere

Ta gjerne kontakt med skyteutvalget eller skyteledere dersom du har spørsmål eller kommentarer:

  • Leder skyteutvalg: Lars Erik York Gill – 91694530 / larserikgill1994@hotmail.com
  • Utvalgsmedlemmer.: Eirik Bergheim, Hans Hermansen, Joar Skansen og Geir Westermann
  • Skyteledere: Tor Sangvik og Alf Stensli