Sjef Hæren om reservister

Generalmajor Lars Lervik, sjef Hæren, talte under Army Summit 27. september.

Tematikken var nordisk samarbeid, og konferansen arrangert av Den norske Atlanterhavskomité samlet blant annet de nordiske hærsjefene. De nordiske hærsjefene vektla alle behovet for personell og reservister i tiden som kommer.  I videoen under kan du høre Lerviks innlegg, etterfulgt av paneldebatt mellom de nordiske hærsjefene.

 

 

Til stede blant publikum på Army Summit var blant annet NROFs president Jørn Buø og generalsekretær Erik Gustavson.