Seminar om nordisk samarbeid

NROF gjennomførte i samarbeid med Norges Forsvarsforening (NFF) et seminar i Oslo militære Samfund lørdag 9. oktober med tittel « Muligheter og umuligheter i Nordisk samarbeid». Det var rundt 60 til stede, mens flere fulgte seminaret digitalt.

Seminaret ble åpnet av Presidenten i NROF, Jørn Buø. Deretter ga sikkerhetspolitisk direktør i Forsvarsdepartementet, Svein Efjestad, en interessant innledning om det overordnede sikkerhetspolitiske landskapet med fokus på utviklingen innen Nordisk samarbeid. Dosent Jacob Westeberg fra den svenske Forsvarshögskolan fokuserte på endringer i den skandinaviske halvøys strategiske betydning i et historisk perspektiv. Deretter fikk vi et godt innblikk i britisk sikkerhets – og forsvarspolitikk, inkludert utviklingen av Joint Expeditionary Force (JEF) fra tidligere Forsvarsattache i London, Oberst John Andreas Olsen.  General(P) Sverre Diesen fokuserte blant annet på at etter som de ulike lands forsvar reduserer strukturer, men opprettholder bredden, vil faste kostnader til støttefunksjoner (grunnkostnadene) avta i meget begrenset grad ved reduksjon av antall enheter – noe som igjen medfører at kostnader per gjenværende enhet stiger dramatisk når antallet blir lite. Han var tydelig på at flernasjonalt samarbeid var eneste løsning for å redusere enhetskostnadene. I tillegg er det verdt å merke seg at NROF over tid har ment at en riktig bruk av reservister vil være en kosteffektiv måte å få mer ut av grunnkostnadene, både i sikkerhetspolitiske kriser og andre kriser i en totalforsvarssammenheng.

Siste innleder var General Micael Bydén, Överbefälhavaren (ÖB) i Sverige som snakket varmt om reservistenes betydning samt fokuserte på viktigheten av samarbeid i ulike konstellasjoner, ikke minst det Nordiske samarbeidet.

Överbefälhavare for Försvarsmakten, general Micael Bydén, under sitt innlegg i OMS

Seminaret ble avsluttet med en meget interessant samtale med ÖB og den norske Forsvarssjefen, General Eirik Kristoffersen, som begge var optimistiske i forhold til utviklingen av det Nordiske samarbeidet.

 

Fikk du ikke med deg foredraget eller direktesendingen?

Hele foredraget er lagt ut på Youtube. Besøk nettstedet for tidskoder for de ulike delene av seminaret.