Reservister som limet mellom forsvar og folk

Forsvarskommisjonen som ble utnevnt på tampen av 2021 hadde som oppdrag å vurdere hvilke potensielle sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for best å ivareta norsk sikkerhet i et 10–20-årsperspektiv. Med Russlands invasjon av Ukraina kun noen få måneder senere, ble oppdraget enda mer relevant.

NROF har vært i dialog med kommisjonen og gitt våre innspill knyttet til reservistdimensjonen i kommende sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg. At kommisjonen blant annet vektlegger betydningen av forsvarsvilje som avgjørende for forsvarsevnen i sin rapport treffer også NROF godt. Alle våre aktiviteter er til for å støtte opp under forsvarsviljen til NROFs medlemmer.

– Forsvarsevne er avhengig av forsvarsvilje. Å styrke forsvaret av Norge vil kreve mye av oss alle. Det vil ikke kun handle om økonomi og våpenkapasiteter. En økt evne til forsvar er avhengig av økt bevissthet om trusselbildet og behovet for innsats hos befolkningen og myndighetene. Folk og samfunn må kjenne Forsvaret, og Forsvaret må kjenne sitt folk. Vi må styrke kompetansen om sikkerhet, forsvar og beredskap i hele befolkningen blant annet gjennom en bedre utnyttelse av verneplikten og økt bruk av reservister som limet mellom forsvar og folk. Dette vil bidra til Forsvarets behov, men vil også kunne styrke andre nasjonale beredskapsaktører og totalforsvaret, skriver kommisjonen ledet av Knut Storberget.

 

Best mulig utnyttelse av samfunnets kompetanse og ressurser er et annet felt hvor reservister spiller en rolle. Som tidligere sjef Hæren og nåværende direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd, Odin Johannessen, skrev i Pro Patria er et kompetent totalforsvar essensielt.

NROFs president Jørn Buø sier at han er fornøyd med at kommisjonen tar inn over seg rollen en reservist spiller som «twice the citizen», med en fot i Forsvaret og en i det sivile samfunnet.

– Jeg og NROF har klare forventninger til at det blir gjort politiske beslutninger som følger opp kommisjonens innspill. Det er flere lavthengende frukter som raskt kan gjennomføres, og NROF bidrar gjerne med kompetanse og et blikk fra utsiden der vi er relevante, sier Buø.

– Forsvarsevne er avhengig av forsvarsvilje. Å styrke forsvaret av Norge vil kreve mye av oss alle. Det vil ikke kun handle om økonomi og våpenkapasiteter. En økt evne til forsvar er avhengig av økt bevissthet om trusselbildet og behovet for innsats hos befolkningen og myndighetene. Folk og samfunn må kjenne Forsvaret, og Forsvaret må kjenne sitt folk. Vi må styrke kompetansen om sikkerhet, forsvar og beredskap i hele befolkningen blant annet gjennom en bedre utnyttelse av verneplikten og økt bruk av reservister som limet mellom forsvar og folk. Dette vil bidra til Forsvarets behov, men vil også kunne styrke andre nasjonale beredskapsaktører og totalforsvaret, står det i rapporten.

 

Les hele rapporten på regjeringen.no