Regjeringen med strakstiltak for å styrke Forsvaret

– Regjeringen vil bevilge tre milliarder kroner for å øke aktiviteten og beredskapen til Forsvaret. Pengene vil særlig gå til å styrke beredskapen i nord, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør det nødvendig å styrke forsvaret av Norge raskt. Tiltakene vi nå foreslår, vil gi umiddelbar effekt og styrke vår sikkerhet, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen på regjeringen.no

Les hele saken på regjeringens nettside

Regjeringen foreslår følgende tiltak:

  • Bevilge 800 millioner kroner til økt overvåking av havområdene i nord. Vi skal blant annet seile mer med våre fregatter, ubåter, korvetter og med Kystvakten. For å muliggjøre dette prioriterer vi også økt vedlikehold av fartøyene.
  • 650 millioner kroner øremerket til økt aktivitet i Hæren og Heimevernet. Brigade Nord, Finnmark Landforsvar og store deler av Heimevernet skal trene og øve mer.
  • 1 milliard kroner for å styrke beredskapsbeholdningene for krise og krig. Vi vil anskaffe og styrke vår beholdning av ammunisjon, personlig utrustning, kritisk materiell og fylle opp drivstofflagre.
  • Øke evnen til mottak av allierte styrker og foreslår å bevilge 350 millioner kroner for å raskt styrkeevnen til alliert mottak, primært i nord.
  • Bevilge 200 millioner kroner for å øke Forsvarets evne til å motstå digitale trusler og styrke Etterretningstjenesten.

I tråd med NROFs syn

NROF bemerker seg midler til blant annet økt aktivitet i Heimevernet, samt midler til styrking av beredskapsbeholdningene. Dette er i tråd med hva NROF har vektlagt tidligere. En øvet og trent reservestyrke, som Heimevernet, er en kosteffektiv måte å øke nasjonens reaksjonevne. De økte midlene ser ut til å være en god start til  å fylle opp vedtatt struktur, samt sikre at denne er trent og øvd. Personlig utrustning har vært et tema i flere sammenhenger, og NROF har på lik linje med øving og trening for strukturen poengtert betydningen av at strukturen må ha utstyret den skal ha i tråd med hva situasjonen krever.

Økt bruk av, og fokus på, reservister kan i tillegg på en kosteffektiv måte bidra til at flere får et forhold til Forsvaret. Reservister som ivaretas på en god måte gjennom meningsfulle oppgaver, god personlig utrustning, effektiv trening og øving vil bidra til økt forsvarsvilje ved at reservistene er gode ambassadører i sine omgangskretser.