Regionsmesterskap i Infanteriløp

NROF avdeling Oslo gjennomførte Regionsmesterskap i infanteriløp for Østlandet lørdag 13. mai med 11 deltakere, hvorav en som ikke kom fra egen avdeling.

Antallet deltakere la ingen demper på stemningen blant deltakere og arrangører, som alle bidro til et flott arrangement.  Av de 11 som startet var det 9 som klarte kravet til infanterimerket, og de tre beste var alle fra avdeling Oslo:

  1. Kennet Raknes
  2. Roger Skoglund
  3. Johan Kristian Bø

Generalsekretær Erik Gustavson var til stede på mesterskapet, og han håper på større deltakelse ved neste anledning.