Vellykket sanitetskurs i Trøndelag

NROF avd. Fosen arrangerte i midten av oktober et TCCC-sanitetskurs for både egne og tilreisende NROF-medlemmer.

PP/KJETIL FLAA RØDSJØ OG OLE KRISTIAN HAAGENRUD. FOTO: SNORRE BERG

Dette er første gang NROF avd. FOSEN arrangerer sanitetskurs, og oppslutningen har vært god. Det var kurselever fra både aktiv og udisponert reserve, og instruktører fra egen lokalavdeling. Aldersspennet på elevmassen var stort, fra yngstemann i 20-årene til eldste deltaker på 81 år. Situasjoner i verdensbildet har motivert mange til å fornye sin sanitetskompetanse til Forsvarets oppdaterte fagplan.

First Responder er et nivå av førstehjelp som gis i fremste linje, med stort fokus på den taktiske situasjonen. Dette kan også innebære å frakte den skadde til et tryggere område når situasjonen tillater det.

For å gjennomføre kurset har avd. Fosen hatt flere gode støttespillere. HV12 lånte bort lokalet. 132 Luftving støttet med mat på kurset og utlån av redningsdukker til hjerte- og lungeredning. FLO donerte torniqueter, og NROF-sekretariat og aktiviseringsfondet ga økonomisk støtte med midler til innkjøp av sanitetslommer og forbruksmateriell.

Flott helg

En av deltakerne, Jo Bernhard Mesteig, forteller at et velorkestrert opplegg fra NROF avd. Fosen gjorde dette til en flott helg.

– Jeg opplevde kurset som en god oppfriskning fra tidligere sanitetskurs i Panserbataljonen. Det var spesielt faglig sterke instruktører fra Ørland flystasjon, og kurset opplevdes som særs relevant for den volatile tiden vi lever i, sier Mesteig, som er oversersjant i HV-12 og NROF-medlem.

For Mesteig var det i tillegg moro å oppleve den brede kompetansen, og møte trivelige mennesker i NROF.

NROFs generalsekretær Erik Gustavson besøkte kurset og orienterte deltakere og arrangører om forbundets virksomhet – i tillegg til å observere deler av kursgjennomføringen.

– Det var interesserte og engasjerte deltakere, som sammen med meget dyktige instruktører bidro til et flott kurs, sier generalsekretær Gustavson.

– NROF avd. Fosen har bevist at med egne instruktører, så er lokalavdelingene i stand til å utdanne innenfor sanitet på et nivå som blir godkjent i Forsvaret, sier Flaa Rødsjø.

Godt fornøyde kursdeltakere etter fullført kurs.