Returnerte til Forsvaret

Etter seks år i Heimevernets innsatsstyrker fikk 44 år gamle Tom Marius Jenssen muligheten til en ny jobb hos sin gamle arbeidsgiver.

PP/OLE KRISTIAN HAAGENRUD

Jenssen hadde flere år bak seg som yrkessoldat i Telemark bataljon da ryggen sa stopp i 2011. Det førte til at han begynte å trene på et treningssenter i Elverum som han etter hvert ble medeier i. Treningen og jobben som personlig trener gjorde godt for ryggen, og i 2015 ble Jenssen soldat i Heimevernets innsatsstyrke Grebe. Senere ble han også medlem av NROF.

– Jeg gikk inn med noe blandede følelser, da jeg ikke kjente så mye til Heimevernet fra før. Men under den første øvelsen, hvor vi hadde styrken i angrep med skarpt, da smilte jeg fra øre til øre, forteller en fornøyd Tom Marius Jenssen.

Med på øvelsen var flere hjelpeinstruktører fra avdelinger Tom Marius kjente til fra sin tid i Hæren.

– Jeg ble sittende igjen og tenke at når folk orker å bruke helga si på dette…da er det bra! De seks årene i Grebe hadde jeg ikke byttet bort mot noe som helst, forteller Jenssen.

For ham ble innsatsstyrken en god måte å beholde kontakten med Forsvaret og livet i grønt på, etter det som tilsynelatende var slutten på hans militære karriere.

Selv om Jenssen ikke kjente så godt til HV fra tidligere, så hadde han trent en del mot HV-styrker under sin tid i Telemark bataljon. Samholdet i HV beskriver han som direkte sammenlignbart med det i sitt gamle lag.

– Jeg tror at HV tilfører Norge mye godt, og har sett at HV er en enorm ressurs for landet. Heimevernets innsats under Trident Juncture i 2018 imponerte våre allierte. Min tid i HV har også vært veldig bra, og jeg så veldig frem til å møte den gode gjengen igjen på hver øvelse, sier Jenssen.

Han tror at Heimevernet har blitt mer synlig de siste årene, noe som har ført til at flere har fått opp øynene for dets kvaliteter. HV har i det siste vært godt synlig i mediebildet gjennom bistanden til samfunnet under pandemien, og etter skredet i Gjerdrum.

 

Korporal Tom Marius Jenssen sammen med noen av de om lag 200 rekruttene som har gjennomgått Hærens rekruttskole siden Jenssen begynte. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret.

Tilbake til Hæren

I oktober 2020 ringte sjefen for Hærens nye rekruttskole på Elverum.

– Jeg var sikker på at han skulle ha tak i sønnen min, men det var faktisk meg han ville snakke med, sier Jenssen, om samtalen som førte til ny jobb.

Den 4. januar var Jenssen blitt korporal i hæren, nesten 10 år etter at han måtte gi seg.

– Da skal jeg innrømme at det kriblet godt i magen. Mye var likt som da jeg drev med rekrutter i 1996, men mye har også forandret seg. I dag er tempoet litt lavere, og fokuset på verdier og holdninger større. Det liker jeg godt, sier Tom Marius.

Når Pro Patria snakker med Jenssen, har han møtt rundt 200 rekrutter ved Hærens rekruttskole.

– Jeg sitter igjen med et veldig godt inntrykk av den norske ungdommen. Det er gøy å se hva de får til på de ukene vi har dem før de blir overført til Hærens ulike avdelinger.

I en alder av 44 år er Tom Marius eldre enn mange av sine kolleger, og har sin egen sønn som kollega i samme avdeling.

– Jeg føler at 19 år som soldat har gitt meg masse, som jeg nå kan bidra med i jobben med å forme nye soldater. Jeg ser på meg selv som soldat, selv om jeg har en befalsrolle overfor rekruttene. Jeg vil at de skal føle på et ansvar og en stolthet når de går med flagget på skulderen, sier han.

Resultat av OMT

At det er mulig for en soldat på 44 år å returnere til Forsvaret skyldes implementeringen av OMT, Ordning for militært tilsatte. Denne åpner for at eldre og mer erfarne soldater kan få jobbe på lavere gradsnivåer som spesialister, og ha et karriereløp der.

NROF arrangerte et webinar om OMT og utdanningsreformen i våres, og her trakk forsvarssjefens sjefssersjant Ingar Lund frem nettopp Tom Marius Jenssen som et godt eksempel på at innføringen av OMT har en verdi.

Sersjantmajor Guttorm Bentdal har vært sjefssersjant i Heimevernet og er nå sjefssersjant for sjef Forsvarsstaben. Han blir glad når han hører historien til Tom Marius Jenssen.

– En viktig oppgave for oss sjefssersjanter er å bidra til at Forsvaret lykkes med den nye militære ordningen, og at vi får den forventede operative effekten. Da må vi øke erfaringsnivået blant spesialistene. Skal vi lykkes med det raskt nok, er re-rekruttering et viktig virkemiddel, sier Bentdal til Forsvaret.no

– Ikke avskriv deg selv

Sersjantmajoren er opptatt av at den enkelte ikke avskriver seg selv, men lar det bli opp til Forsvaret å vurdere om det finnes muligheter for jobb.

Dette er Tom Marius enig i, og anbefaler på det sterkeste andre å utforske mulighetene som nå er åpnet opp.