Leder Pro Patria 3 2021

Kjære lesere av Pro Patria!

Vel overstått frigjøringsdag og 17. mai. NROF har også i år evnet å bidra til verdige markeringer over hele landet, så stor takk til alle medlemmer som har deltatt.

Situasjonen i landet er fortsatt krevende, og muligheten for å gjennomføre aktiviteter varierer fra region til region. Dette, sammen med stadige endringer i hva som er lov eller anbefalt, vanskeliggjør planlegging for oss alle. Det er derfor viktig å se muligheter og være løsningsorientert, ikke ensidig fokusere på at det er vanskelig. Gode eksempler er lokale tilpasninger, korrespondanseskyting, NROF-marsjen og webinarer med ulikt fokus.

Til tross for dette ser vi at vi mangler arrangører til enkelte sentrale aktiviteter. Forbundet er helt avhengig av ildsjeler og frivillig innsats for å kunne opprettholde det aktivitetsnivået som Forbundet ønsker og medlemmene forventer. Da jeg har stor tro på at vi i fellesskap skal kunne komme frem til løsninger, oppfordrer jeg den enkelte avdeling til å gå i dialog med sekretariatet for å finne løsninger på hva som skal til for at dere kan ta på dere et arrangement, snarere enn å ikke svare eller svare at det ikke er mulig.

Like viktig som at noen tar på seg arrangementsansvar, lokalt og sentralt, er det at medlemmene kjenner sin besøkelsestid og benytter mulighetene som tilbys ved å delta. I et jubileumsår er det bare å håpe at vi kan gjennomføre de planlagte aktivitetene i høst, og jeg oppfordrer dere alle til å ta utfordringen og delta i en eller flere aktiviteter.

Like viktig som å finne arrangører til ulike aktiviteter er det å sikre oss at vi gjennomfører riktige aktiviteter. Det er, innenfor rammen av vedtatte arbeidsprogram, godt rom for å tenke nytt på dette området – og sekretariatet ser gjerne at medlemmene kommer med innspill som kan tas med i planene for 2022, som også er Frivillighetens år. Dette er forankret i Frivillighetsmeldingen fra desember 2018.

Året skal sette fokus på frivilligheten som en hjørnestein i den norske samfunnsmodellen, og vise frem aktiviteten som skjer på frivillig basis i lokalsamfunn over hele landet.

Første halvdel av jubileumsåret har vært sterkt preget av covid-19, noe som blant annet førte til utsettelsen av Formannskonferansen og jubileumsmiddagen. Vi er fortsatt optimister og håper vi får gjennomført både sentrale og lokale aktiviteter i løpet av høsten.

I tillegg til de normale NROF aktivitetene på høsten, inkluderer dette idrettsaktiviteter, skyting og seminarer. Oppdatert informasjon finner dere på nrof.no. Vi oppfordrer samtidig avdelingene til å sette fokus på 125-års jubileet i forbindelse med gjennomføring aktiviteter, alene eller sammen med andre.

Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer, og ser frem til en aktiv høst!