Innovasjon i Hæren

Hærens Combat Lab har opprettet en egen tankesmie for å kunne utvikle produkter og løsninger basert på ideer og innspill fra alle nivåer i forsvarsgrenen. Det siste året har de blant annet jobbet med elektronisk løsammunisjon, eleverte plattformer og bruk av 5G-teknologi i landdomenet.

PP/ Ole Kristian Haagenrud

– Jeg synes det er utrolig spennende å jobbe i denne typen miljø, som søker å utfordre det etablerte, sier oberstløytnant Thor Martin Holmestad.

Han leder Hærens Combat Lab, og fikk oppdraget med å etablere innovasjonsforumet nå kjent som HInnoTek, Hærens Innovasjons- og Teknologiforum, i desember 2020. Oppdraget ble lest tilbake til sjefen for Hærens Våpenskole i februar 2021, og en kjernegruppe med personell fra Hæren, Forsvarsmateriell og spesialstyrkemiljøet ble satt ned for finne en god angrepsvinkel på innovasjon i Hæren.

Oberstløytnant Thor Martin Holmestad er sjef Combat Lab og for HInnoTek, noe han finner svært givende og spennende. Foto: Hæren/Forsvaret.

Hensikten var å søke å skape brukerdrevet innovasjon basert på gode ideer fra Hærens personell.

– Vi tar ikke de svært store prosjektene, men de som med relativt liten innsats kan skape videre innovasjon i fremtiden, forklarer Holmestad.

Bredt engasjement

Idemyldringen ledet til at det ble sendt ut en e-post til alt personell i Hæren, hvor de oppfordret til å sende inn ideer og innspill uten noen formelle rammer. Nærmere 100 ideer kom tilbake fra alle nivåer og deler av Hæren.

– Dette engasjerte alle miljøer i Hæren, og vi fikk et mangfold av ideer – alt fra tegninger av verktøy som kunne forenkle fjerning av transportsikring på artillerigranater til mer avanserte forslag som kan gi innspill til nye materialprosjekter, sier Holmestad.

HInnoTek har i skrivende stund ingen dedikerte årsverk, men er basert på frivillighet og mulighetsrom i arbeidsdagen. Den som kom med ideen får som hovedregel en sentral rolle i en egen idegruppe som fokuserer på utvikling av den aktuelle ideen.

– Det er utrolig bra å jobbe med dedikert personell som er engasjert i egen idé, det gir en motivasjon og glede som sprer seg internt i gruppen under arbeidet, sier Holmestad.

Han beskriver prosessen som svært dynamisk, og som kan endres og tilpasses hva og hvem man jobber med. For å skape innovasjon er det to elementer oberstløytnanten mener må til: dedikerte mennesker som vil jobbe og skape noe, og ressurser i form av materiell og økonomi.

For å kunne realisere et prosjekt må disse faktorene være på plass.

– Dette er en fremtidig utfordring, særlig innen innovasjon i en statlig organisasjon. I Hæren er vi en del av et tradisjonelt hierarkisk system, som historisk sett ikke har så stort handlingsrom. Innovasjon krever litt risikovilje, noe som er litt uvant for statsforvaltningen, men vi opplever at vi er med på å skape en kulturendring, forteller Holmestad.

HInnoTek og Combat Lab har et godt samarbeid med norsk industri tilknyttet Forsvars- og Sikkerhetsindustriens Forening, i tillegg til et godt samarbeid med innovasjonsarenaene i Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI).

E-blanks

Forsøk med E-blanks sats på en HK416 rifle. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

Et prosjekt hvor tenkesmien HInnoTek har vært involvert har vært framme i media allerede, nemlig den elektroniske løsammunisjonen E-blanks. Kort fortalt er dette et produkt som kan erstatte den velkjente ”rødfisen” med elektroniske satser til våpen som HK416.

– Dette er noe som kan gi økt effekt av tilgjengelig tid og ressurser fordi man slipper å rydde opp etter øvingen. Det bidrar også til et grønt skifte ved at man bruker mindre plast som ikke kan ende opp i naturen, i tillegg til at skuddene i praksis ikke koster noe, sier en engasjert Holmestad.

I tillegg vil det gi mindre slitasje på Forsvarets våpensystemer.

HInnoTek og Combat Lab har fremmet et forslag til Hærstaben om finansiering, og det er satt av midler til å kjøpe inn et troppssett for å få mer erfaring med systemet. Prosjektet har blitt noe forsinket grunnet leveranseutfordringer som følge av pandemien, men håpet er å få testet 80 sett som er besluttet anskaffet i troppssammenheng i løpet av inneværende år.

Primusunderlag og eleverte plattformer

Selv om E-blanks er prosjektet som er nærmest realisering, har tankesmien andre jern i ilden. En av ideene «fra gulvet» var å lage et underlag til Forsvarets primuser for å gjøre dem mer stabile. Her ble det blant annet sett på hva som eksisterer på det sivile markedet til lignende produkter, og det ble løftet til Forsvarsmateriell, slik at vi i fremtiden vil få en godkjent primusplate.

En annen idé var å lage en elevert plattform for ulike sensorer eller samband. Noe forenklet er dette en drone festet med vaier til et moderkjøretøy. Ved hjelp av dronen kan man løfte utstyret og enten oppnå økt visuell rekkevidde eller bedre samband. Dette er man nå i oppstartfasen med å prøve ut.

Combat Lab har fått midler til å teste ut taktisk bruk av 5G-teknologi i landdomenet, noe de skal gjøre i samarbeid med Cyberforsvaret. Av annen teknologi arbeides det med å effektivisere logistikken i felt gjennom datasystemene. Her er det et stort potensiale for å gjøre logistikkrapporteringen bedre, noe som kan bidra til planleggingsprosessen for operasjoner.

– Det å bidra til å skape en kultur for innovasjon er svært givende. Vi ønsker å gjøre Hæren til en mer innovativ institusjon, og da må det være en kultur for å utfordre gitte prosedyrer. Samtidig er vi svært påpasselige, innen sikkerhet spesielt, men naturligvis også når det kommer til en forsvarlig forvaltning.

Combat Lab under arbeidet med å lage et mer stabilt underlag for Forsvarets primus. Foto: Hæren/Forsvaret.

– Jeg har trua på at dette skal vi få til på en god måte, og gjennom dette vil Hæren bli mer innovativ som organisasjon, sier Thor Martin Holmestad.