Informasjonsprosjekt om 8. mai

I Grimstad har NROF avd. Nedenes i samarbeid med lokalavdelingene til Forsvarsforeningen og Sjømannsforeningen i flere år gjennomført et informasjonsprosjekt for de lokale ungdomsskolene om hvorfor vi markerer 8. mai.


PP/OLE KRISTIAN HAAGENRUD

Prosjektet, som har foregått i samarbeid med Grimstad skolekontor, har bestått av en om lag fire timer lang presentasjon i løpet av årets første tre måneder. Foruten å informere ungdommen om 8. mais historiske kontekst, med en god gjennomgang av forløpet til andre verdenskrig og hvordan Hitler kom til makten, blir den lokale motstandskampen under okkupasjonsårene viet mye tid. Handelsflåtens betydning for krigens utfall blir også sterkt understreket.

– Vi trekker også frem erfaringer man bør ha i minne for at lignende ikke skal kunne skje igjen, og påpeker at hovedhensikten med å ha et Forsvar i landet er å forhindre krig, sier Steinar Simonsen fra NROF avd. Nedenes.

Tale
En viktig del av prosjektet er at inntil fire elever årlig blir oppfordret til å holde minnetaler den 8. mai ved Dyviks plass og Sjøkrigsmonumentet i Grimstad. Elevene får bistand fra organisasjonene, og et symbolsk honorar på 500 kroner hver.

I år holdt Alina Aaberg og Elisabet Raen fra Drottningborg ungdomsskole minnetalen ved Dyviks plass.

Alina Aaberg og Elisabet Raen fra Drottningborg ungdomsskole holdt minnetale ved Dyviks plass. Foto: Baard Larsen, Grimstad Amtstidende.

– Åttende mai er en viktig dag. Det er 77 år siden Tysklands styrker forlot Norge og vi igjen ble et fritt land. Men vi har sett eksempler på lignende hendelser i dag, i Ukraina. Et land som ligger så nærme Norge. Nå forstår vi at det som var utenkelig, virkelig er realiteten, var noe av budskapet fra talen til Aaberg og Raen.

På Sjøkrigsmonumentet stilte Julianne Maria Larsen og Anine Kortner. I sin tale trakk de frem at det i dag er vanskelig å se for seg et liv uten den friheten vi har, både som individer og som selvstendig nasjon.

– Det er viktig å minne hverandre oftere om dette, og at noen faktisk har ofret både liv og helse for denne friheten som vi nyter godt av. Ikke minst gjelder det sjøfolkene som kjempet for oss under hele krigen og heller ikke kom hjem før lenge etter at krigen var slutt, sa de to. I alt 57 mennesker fra Grimstad mistet livet under krigshandlingene, av disse 35 sjøfolk.

Nødvendig tillegg
– Jeg mener at informasjonsprosjektet er et nødvendig tillegg til skolens undervisning om krigen, spesielt den lokale krigshistorien som ikke finnes i pensum. Jeg håper at flere NROF-avdelinger kan finne rom for å gjøre noe lignende. Vi har mye materiale vi gjerne deler, sier Simonsen.