Fra Forsvaret til Andøya Space

Etter 40 år i Forsvaret jobber Ketil Olsen nå ved ”Andøya Space” som Chief Operating Officer. Andøya Space i Vesterålen støtter Forsvaret og NATO innen testing av både droner og missiler, og skal nå etablere en ny oppskytingsbase for satelitter.

PP/ BERIT ELLINGSEN

Andøya Space har skutt opp flere enn tusen forskningsraketter siden 1962. Senteret har også et av de mest brukte områdene for testing av missiler i Europa.

Basert på tiår med spesialkompetanse og nært samarbeid med partnere fra hele verden, skal Andøya Space bygge den første oppskytingsbasen for små satellitter i Europa.

Første i Europa

– Det har aldri blitt skutt opp satellitter før fra europeisk jord, men det skal vi gjøre og slik skrive historie, sier Olsen som har gått fra å være admiral i Brüssel til å jobbe med rakettutskytinger på Andøya

Til nå har satellitter gjerne vært store, tunge og svært dyre. Men etterhvert som elektronikken har blitt mindre og rimeligere, har også satellittene blitt det. I dag kan små satellitter gjøre mange av de samme oppgavene som store satellitter – innen blant annet kommunikasjon, navigasjon, overvåking, meteorologi, forskning og testing av ny teknologi.

Derfor er byggingen og bruken av små satellitter, og oppskytingen av disse, et raskt voksende marked over hele verden, som Andøya Space nå satser på.

Ketil Olsen på plass ved Andøya Space etter 40 år i Forsvaret hvor han avsluttet karrieren som admiral. Foto: Andøya Space

Ansetter lokalt, nasjonalt og globalt

– Andøya Space og det vi holder på med, har til nå kanskje vært Norges best bevarte hemmelighet. Men nå begynner vi å bli veldig synlige, og tiltrekker oss folk fra regionen, Norge, Europa og hele verden. De har hørt om oss og har lyst til å jobbe med oss, sier Olsen.

I Forsvaret jobbet Olsen med endring og utvikling, og har mer enn 30 års erfaring med omstilling. Det vil komme godt med på Andøya.

– Vi har gått fra å være en liten bedrift med rundt 40 ansatte til å bli en mellomstor bedrift med flere enn 140 ansatte.

Omstilling til rask vekst

For å kunne gjøre dette må strukturer og systemer være på plass, slik at bedriften kan vokse så mye og så raskt. Det er dette Olsen skal bidra til.

– Samtidig skal vi ivareta det solide omdømmet vi har, både lokalt og hos våre samarbeidspartnere, og fortsette å være kompromissløse på sikkerheten rundt det vi holder på med, sier Olsen.

– Trivsel, trygghet og en god bedriftskultur må også ivaretas under ekspansjonen, og derfor er vi glade for å ha fått med Ketil på laget, sier Odd Roger Enoksen, CEO og President ved Andøya Space.

– Alle våre aktiviteter griper inn i hverandre, og nå skal vi få en bedre synergieffekt av dem, slik at vi virkelig kan dra nytte av ekspertisen vi har tiltrukket oss, og den høye tilliten vi har blant våre samarbeidspartnere, sier Enoksen.

For eksempel yter Andøya Space støtte både til det norske Forsvaret og NATO for testing av missiler og ulike former for droner. Radar- og kommunikasjonssystemene som Andøya Space bruker under disse testene er de samme som ved oppskyting av forskningsraketter og ,snart, små satellitter.

Andøya Space har også utdanningskurs for lærere som vil bruke romfag i undervisningen, samt ulike kurs og konkurranser for elever som tar romfag og vil være med på rakettoppskyting. Det flunkende nye besøkssenteret til Andøya Space, med egne simulerte romoppdrag for unge, brukes både til slik undervisning, forelesninger og til å trekke turister.

Tett samarbeid med mange partnere

Her ser vi den allerede eksisterende utskytingen av forskningsraketter på Andøya.

Det nye og globale rommarkedet har et så stort potensial at Regjeringen vil gi Andøya Space Center inntil 365 millioner kroner i finansiering for å etablere Andøya Space Port, en oppskytningsbase for småsatellitter på Andøya.

– Vi har et godt samarbeid med romorganisasjoner som NASA og ESA (European Space Agency) og aktører i rom- og forsvarsindustrien, som Kongsberg Defence & Aerospace og Nammo, sier Enoksen.

De to første bærerakettene som skal skytes opp fra den nye basen er fra nye tyske bærerakettleverandører.

Det er imidlertid ikke bare den nye romindustrien som er i sterk vekst. Det er også markedet for droner, til militære og sivile formål. Her er det droner av mange størrelser og typer, både i luften og på og under vann.

– Vi har stor vekst i droneaktivitetene våre, og systemene vi har for opplæring og sertifisering av dronepiloter. Vi har også startet aktiviteter som blant annet skal inngå i tjenester for overvåking av havområdene i nord ved hjelp av fly, droner og satellitter i samspill, sier Enoksen.

Fortsetter å støtte Forsvaret

Det er ingen tvil om at den teknologiske utviklingen av droner skjer i rivende fart, ikke minst for droner med militære formål.

– Disse systemene blir bare mer og mer avanserte. Samtidig ser vi at verden utvikler seg i uønsket retning, så det å kunne forsvare seg selv vil bare bli mer og mer viktig i årene som kommer, sier Olsen.

– Det er en fordel for Norge, og resten av Europa, å kunne ha kapabiliteten til å skyte opp satellitter fra egen jord, sier Enoksen.

Lokalsamfunnet er viktig

Oppskytninger fra norsk jord betyr også at Andøya Space har ansvar overfor norske myndigheter når det gjelder bærekraft, utslipp og utredning av hva utbyggingen vil bety for lokalsamfunnet.

Andøy Teknologipark, som eies av Andøy kommune, ønsker å skape en hel lokal næring for ulike bedrifter og innovasjon, som Andøya Space skal bli en del av. Det skal gi nye arbeidsplasser og innflyttere til kommunen.

-Vi har et godt samarbeid med kommunen, uten det hadde vi ikke fått til utbyggingen av den nye oppskytingsbasen. Lokalsamfunnet ser både fordeler og ulemper med utbyggingen, og det betyr at vi må ta vare på de som er skeptiske, sier Olsen.

Første oppskyting i 2022

Med både planer, utredninger og finansiering i boks, venter Andøya Space nå bare på tillatelse fra Nærings- og fiskeridepartementet til å begynne byggingen av den nye oppskytningsbasen.

-Vi er godt forberedte og har modnet utbyggingsplanene, noe som betyr at vi planlegger å gjøre den første oppskytingen i 2022, sier Enoksen.

Slik kan Andøya Space bli oppskytingsbase for hele Europa og en betydelig aktør innen europeisk romfart. Det kan også bli et eventyr for Nord-Norge, med en unik kapasitet og kompetanse.

-Samtidig skal vi se menneskene midt oppe i alt dette, for det er de som gjør det mulig å få til, sier Olsen.

Illustrasjonen viser hvordan det planlagte utskytningsområdet for satellittbærende raketter skal se ut. Tegningen har elementer av arbeid utført av Multiconsult.